1. Ang inturi

Kung gusto mong mag-imbak ng buong numero sa mga variable, kailangan mong gamitin ang inturi.

Ang salita int ay maikli para sa  , na siyempre ay isang magandang pahiwatig na ang ganitong uri ay nagpapahintulot sa iyo na mag - imbak ng mga numero ng integer .Integer

Ang mga variable na ang uri ay intmay kakayahang mag-imbak ng mga numero ng integer mula -2 billionhanggang +2 billion. Upang maging mas tumpak, mula -2,147,483,648hanggang +2,147,483,647.

Kawili-wiling katotohanan

Ang mga tiyak na hindi bilog na numero ay nauugnay sa kung paano nakaayos ang memorya ng computer.

Sa Java, 4 na bait ng memorya ang inilalaan para sa inturi. Ang bawat byte ng memorya ay binubuo ng 8 bits . Ang bawat bit ay maaari lamang kumatawan sa 2 halaga: 0 o 1. Ang isang intvariable ay naglalaman ng 32 bit at maaaring kumatawan sa 4,294,967,296mga halaga.

Ang kalahati ng hanay na ito ay inilaan para sa mga negatibong numero, at ang isa pang kalahati para sa mga positibong numero. At iyon ay kung paano namin makuha ang hanay mula -2,147,483,648sa +2,147,483,647.


2. Paglikha ng intvariable

Ang inturi ay para sa pag-iimbak ng mga integer. Upang lumikha ng isang variable sa code na maaaring mag-imbak ng mga numero ng integer , kailangan mong gumamit ng isang pahayag na tulad nito:

int name;
Pagdedeklara ng intvariable

Kung saan ang pangalan ay ang pangalan ng variable. Mga halimbawa:

Pahayag Paglalarawan
int x;
Ang isang xinteger variable ay nilikha
int count;
Ang isang countinteger variable ay nilikha
int currentYear;
Ang isang currentYearinteger variable ay nilikha

Ang kaso ng mga titik ay mahalaga. Iyon ay nangangahulugang ang mga utos  at magdedeklara ng dalawang magkaibang variable.int colorint Color

At ang mga utos Int Colorat INT COLORhindi magkakaroon ng anumang kahulugan sa compiler , na nagiging sanhi upang mag-ulat ito ng isang error. intay isang espesyal na keyword para sa uri ng integer at dapat itong nakasulat sa maliit na titik .


3. Shorthand para sa paglikha ng mga variable

Kung kailangan mong gumawa ng maraming variable ng parehong uri sa parehong lugar sa isang program, maaari mong gamitin ang shorthand notation na ito:

int name1, name2, name3;
Shorthand para sa paglikha ng maraming variable ng parehong uri

Mga halimbawa:

Mga pahayag Shorthand
int x;
int y;
int z;
int x, y, z;
int count;
int totalCount;
int count, totalCount;
int day;
int month;
int year;
int day, month, year;

4. Pagtatalaga ng mga halaga

Upang ilagay ang isang halaga sa isang int variable , kailangan mo sa pahayag na ito:

name = value;
Pagtatalaga ng halaga sa isang variable

Kung saan ang halaga ay maaaring maging anumang integer na expression. Mga halimbawa:

Pahayag Tandaan
int a;
a = 5;
int b;
b = 2*1000*1000*1000;
int c;
c = -10000000;
int d;
d = 3000000000;
Ang code na ito ay hindi mag-compile, dahil 3,000,000,000mas malaki kaysa sa maximum na posibleng halaga para sa isang int, which is2,147,483,647

5. Shorthand para sa paglikha at pagsisimula ng variable

Maaari kang gumamit ng isang utos upang lumikha (magdeklara) ng isang variable at magtalaga ng isang halaga dito. Ito ang pinakamadalas na ginagawa, dahil kadalasan ay nagdedeklara kami ng variable kapag kailangan naming mag-imbak ng halaga.

Narito ang hitsura ng utos:

int name = value;
Shorthand para sa paggawa at pagsisimula ng variable

Mga halimbawa:

Pahayag Tandaan
int a = 5; 
int b = 2*1000*1000*1000;
Ang halaga ng variable ay magiging 2 bilyon
int c = -10000000;
Ang halaga ng variable ay magiging negatibong 10 milyon
int d = 3000000000; 
Ang code na ito ay hindi mag-compile, dahil ang 3,000,000,000 ay mas malaki kaysa sa maximum na posibleng halaga para sa isang int: 2,147,483,647

Maaari ka ring magdeklara ng ilang variable sa isang linya. Sa kasong ito, ang utos ay magiging ganito:

int name1 = value1, name2 = value2, name3 = value3;
Shorthand para sa paglikha at pagsisimula ng maraming variable

Mga halimbawa:

Pahayag Tandaan
int a = 5, b = 10, c = a + b;
akatumbas ng 5 , b katumbas ng 10 , c katumbas ng 15