1. intप्रकार

जर तुम्हाला व्हेरिएबल्समध्ये पूर्ण संख्या साठवायची असेल , तर तुम्हाला intप्रकार वापरावा लागेल.

हा शब्द int साठी लहान आहे  , जो अर्थातच एक चांगला इशारा आहे की हा प्रकार तुम्हाला पूर्णांक संख्या संग्रहित करू देतो .Integer

व्हेरिएबल्स ज्यांचा प्रकार आहे ते पूर्णांक संख्याint संग्रहित करण्यास सक्षम आहेत ते . अधिक तंतोतंत होण्यासाठी, पासून .-2 billion+2 billion-2,147,483,648+2,147,483,647

मनोरंजक तथ्य

हे निश्चितपणे नॉन-गोल संख्या संगणकाची मेमरी कशी व्यवस्थित केली जाते याच्याशी संबंधित आहेत.

Java मध्ये, प्रकारासाठी 4 बाइट्सची मेमरी दिली जाते int. मेमरीच्या प्रत्येक बाइटमध्ये 8 बिट्स असतात . प्रत्येक बिट फक्त 2 मूल्ये दर्शवू शकतो: 0 किंवा 1. व्हेरिएबलमध्ये 32 बिट्सint असतात आणि ते मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करू शकतात.4,294,967,296

या श्रेणीतील अर्धा भाग ऋण संख्यांसाठी आणि उरलेला अर्धा भाग सकारात्मक संख्यांसाठी बाजूला ठेवला होता. आणि अशा प्रकारे आम्हाला -2,147,483,648ते ची श्रेणी मिळते +2,147,483,647.


2. intव्हेरिएबल तयार करणे

प्रकार intपूर्णांक संचयित करण्यासाठी आहे. कोडमध्ये एक व्हेरिएबल तयार करण्यासाठी जो पूर्णांक संख्या संचयित करू शकतो , तुम्हाला असे विधान वापरावे लागेल:

int name;
intव्हेरिएबल घोषित करणे

जेथे नाव हे व्हेरिएबलचे नाव आहे. उदाहरणे:

विधान वर्णन
int x;
एक xपूर्णांक व्हेरिएबल तयार केले आहे
int count;
एक countपूर्णांक व्हेरिएबल तयार केले आहे
int currentYear;
एक currentYearपूर्णांक व्हेरिएबल तयार केले आहे

अक्षरांचे प्रकरण महत्त्वाचे आहे. म्हणजे कमांड्स  आणि दोन भिन्न व्हेरिएबल्स घोषित करतील .int colorint Color

आणि कमांड Int Colorआणि कंपाइलरलाINT COLOR काही अर्थ नाही , ज्यामुळे तो त्रुटी नोंदवतो. पूर्णांक प्रकारासाठी हा विशेष कीवर्ड आहे आणि तो लोअरकेसमध्ये लिहिला गेला पाहिजे .int


3. व्हेरिएबल्स तयार करण्यासाठी शॉर्टहँड

तुम्हाला प्रोग्राममध्ये एकाच ठिकाणी एकाच प्रकारचे अनेक व्हेरिएबल्स तयार करायचे असल्यास, तुम्ही ही शॉर्टहँड नोटेशन वापरू शकता:

int name1, name2, name3;
एकाच प्रकारचे अनेक व्हेरिएबल्स तयार करण्यासाठी शॉर्टहँड

उदाहरणे:

विधाने लघुलेखन
int x;
int y;
int z;
int x, y, z;
int count;
int totalCount;
int count, totalCount;
int day;
int month;
int year;
int day, month, year;

4. मूल्ये नियुक्त करणे

व्हेरिएबलमध्ये मूल्य ठेवण्यासाठी , तुम्हाला हे विधान करणे आवश्यक आहे :int

name = value;
व्हेरिएबलला मूल्य नियुक्त करणे

जेथे मूल्य कोणतीही पूर्णांक अभिव्यक्ती असू शकते. उदाहरणे:

विधान नोंद
int a;
a = 5;
int b;
b = 2*1000*1000*1000;
int c;
c = -10000000;
int d;
d = 3000000000;
हा कोड संकलित होणार नाही, कारण , 3,000,000,000साठी जास्तीत जास्त संभाव्य मूल्यापेक्षा मोठे intआहे2,147,483,647

5. व्हेरिएबल तयार करण्यासाठी आणि आरंभ करण्यासाठी शॉर्टहँड

तुम्ही व्हेरिएबल तयार करण्यासाठी (घोषित) एकल कमांड वापरू शकता आणि त्याला मूल्य नियुक्त करू शकता . बहुतेकदा हेच केले जाते, कारण जेव्हा आपल्याला व्हॅल्यू साठवायची असते तेव्हा आपण व्हेरिएबल घोषित करतो.

आज्ञा कशी दिसते ते येथे आहे:

int name = value;
व्हेरिएबल तयार करण्यासाठी आणि आरंभ करण्यासाठी शॉर्टहँड

उदाहरणे:

विधान नोंद
int a = 5; 
int b = 2*1000*1000*1000;
व्हेरिएबलचे मूल्य 2 अब्ज असेल
int c = -10000000;
व्हेरिएबलचे मूल्य ऋण 10 दशलक्ष असेल
int d = 3000000000; 
हा कोड संकलित होणार नाही, कारण 3,000,000,000 हे int: 2,147,483,647 साठी जास्तीत जास्त संभाव्य मूल्यापेक्षा मोठे आहे

तुम्ही एकाच ओळीत अनेक व्हेरिएबल्स देखील घोषित करू शकता. या प्रकरणात, कमांड यासारखे दिसेल:

int name1 = value1, name2 = value2, name3 = value3;
एकाधिक व्हेरिएबल्स तयार करण्यासाठी आणि आरंभ करण्यासाठी लघुलेख

उदाहरणे:

विधान नोंद
int a = 5, b = 10, c = a + b;
a5 च्या बरोबरीचे , 10 च्याb  बरोबरीचे , 15  च्या बरोबरीचेc