CodeGym /Blog Java /Poland /Metoda floor() w Java
Autor
John Selawsky
Senior Java Developer and Tutor at LearningTree

Metoda floor() w Java

Opublikowano w grupie Poland

Do czego służy funkcja floor w matematyce?

Funkcja matematyczna floor realizuje zaokrąglanie w dół, przyjmuje jako parametr wejściowy liczbę rzeczywistą "x". Zwraca największą liczbę całkowitą mniejszą lub równą wartości x. Zwykle jest to zapisywane jako floor(x) lub ⌊x⌋. Służy do zamiany liczby rzeczywistej mającej część ułamkową na liczbę całkowitą bez części ułamkowej. Aby lepiej to zrozumieć, spójrz na poniższe przykłady.

floor(5) = 5
floor (1.3) = 1
floor (7.9) = 7

Co robi metoda Math.floor() w Javie?

Java udostępnia odpowiednik matematycznej funkcji floor. Oto jak można to zrozumieć.
Metoda Math.floor() dostępna w Javie zwraca wartość typu "double" równą największej liczbie całkowitej, która jest mniejsza lub równa argumentowi.
Jeżeli podana liczba jest już liczbą całkowitą, zwracana jest liczba całkowita. Jeżeli argument ma wartość zero, nieskończoność lub NaN, zwracany jest ten sam argument.

Nagłówek metody


public static double floor(double x)
Metoda przyjmuje wartość typu double (double x) jako parametr, dla którego obliczona ma być wartość floor. Nie wymaga importu zewnętrznych pakietów.

Zwracany typ math.floor

Metoda zwraca wartość typu double (double floor), która jest mniejsza lub równa wartości parametru.

Przykład


public class Driver1 {

	public static void main(String[] args) {


		double x = 50; // floor for whole number (Integer value)
 		double floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);

		x = 21.7; // floor for positive decimal
		floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);

		x = -21.7; // floor for negative decimal
		floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);
	
		x = 0; // floor for zero (Integer value)
		floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);
		
		
		// Boundary Cases 
		x = +3.3/0;  // Case I - floor for +Infinity
		floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);
		
		x = -3.3/0; // Case II - floor for -infinity
		floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);
		
		x = -0.0/0; // Case III - floor for NaN
		floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);
	
	}

}

Wynik

floor⌊50.0⌋ = 50.0 floor⌊21.7⌋ = 21.0 floor⌊-21.7⌋ = -22.0 floor⌊0.0⌋ = 0.0 floor⌊Infinity⌋ = Infinity floor⌊-Infinity⌋ = -Infinity floor⌊NaN⌋ = NaN

Wyjaśnienie

W powyższym fragmencie kodu użyliśmy funkcji floor z różnymi wartościami wejściowymi, aby określić jej wynik. Jako wartości wejściowych użyliśmy zarówno dodatnich, jak i ujemnych liczb rzeczywistych. Do sprawdzenie działania funkcji floor użyliśmy również wartości nieskończonej dodatniej, nieskończonej ujemnej, NaN i zera. Metoda floor() w Java - 1

Wnioski

To była podstawowa implementacja metody Math.floor(x) w Javie. Pamiętaj o ćwiczeniach. Zachęcamy do publikowania wszelkich pytań. Miłej nauki!
Komentarze
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION