Dlaczego dopiero gdy zakomentowany obszar został dodany, przeszło mi warunki zadania. Jakie znaczenie to miało dla tego zadania?
public class Solution {
  public static Cat cat;

  public static class Cat{
    public String name;

  }

  static {
    Cat cat = new Cat();
    cat.name = "Buras";

    //Solution.cat = cat;
    System.out.println(cat.name);
  }

  public static void main(String[] args) {

  }
}