Celowo popełniłem błąd, wiem że należy zaminić linie 39 i 40. Rozumiem, że 1) bloki statyczne są wykonywane przed metodą main(). Rozumiem: 2) w main(): drukuje "public static void main" - ok 3) w main(): tworzymy obiekt - ok Nie rozumiem co dalej: Tworzymy obiekt, więc wywołany zostaje konstruktor. Czemu 4) po wywołaniu konstruktora i przed wykonaniem pierwszej linii jego kodu, zostaje wywołany blok niestatyczny? I dopiero po wykonaniu bloku niestatycznego wracamy do wnętrza konstruktora, do poleceń w nim zapisanych...