Scriptlet-uri <%

Ce poate fi inserat într-un fișier JSP?

În primul rând, codul Java. Dacă doriți să inserați cod Java în JSP, atunci formatul general este dat de șablon:

 <%
	Java code
 %>

Puteți împărți acest cod în mai multe părți:

 <%
  Beginning of Java Code
 %>
 HTML-code
<%
  End of Java Code
 %>

Exemplu:


  <html> 
  <body> 
	<%
  	double num = Math.random();
  	if (num > 0.95) {
   %>
     <h2> You are lucky, user!</h2><p>(<%= num %>)</p>
 	<%
  	  } else {
   %> 
     <h2> Today is not your day, user!</h2><p>(<%= num %>)</p>
 	<%
  	  }
 	%>
 </body> 
  </html> 

Expresia <%=

De asemenea, puteți introduce orice expresie calculată în fișierul JSP. În același timp, analizatorul JSP însuși se va asigura că nu este doar calculat, ci și atribuit acolo unde este necesar. Expresia din interiorul codului este dată de un șablon:

 <%= expression %>

Rețineți că punctul și virgulă nu este necesar aici.

Exemplu de servlet JSP cu mai multe expresii:

<p>root of 10 equals <%= Math.sqrt(10) %></p>
<h5><%= item[10] %></h5>
<p>current time: <%= new java.util.Date() %></p>

Acest cod va fi convertit în acest cod Java:

out.write("<p>");
out.write("The root of 10 is ");
out.print( Math.sqrt(10) );
out.write("</p>");
out.write("<h5>");
out.print( item[10] );
out.write("</h5>");
out.write("<p> Current time: ");
out.print( new java.util.Date() );
out.write("</p>");

Important! În codul și expresiile Java, puteți utiliza variabile predefinite, cum ar ficerere,raspuns,sesiune,afarăși așa mai departe.