Scriptlets <%

Ano ang maaaring ipasok sa isang JSP file?

Una, Java code. Kung gusto mong magpasok ng Java code sa iyong JSP, ang pangkalahatang format ay ibinibigay ng template:

 <%
	Java code
 %>

Maaari mong hatiin ang code na ito sa ilang bahagi:

 <%
  Beginning of Java Code
 %>
 HTML-code
<%
  End of Java Code
 %>

Halimbawa:


  <html> 
  <body> 
	<%
  	double num = Math.random();
  	if (num > 0.95) {
   %>
     <h2> You are lucky, user!</h2><p>(<%= num %>)</p>
 	<%
  	  } else {
   %> 
     <h2> Today is not your day, user!</h2><p>(<%= num %>)</p>
 	<%
  	  }
 	%>
 </body> 
  </html> 

Expression <%=

Maaari mo ring ipasok ang anumang kalkuladong expression sa JSP file. Kasabay nito, ang JSP parser mismo ay titiyakin na hindi lamang ito kalkulahin, ngunit itinalaga din kung saan kinakailangan. Ang expression sa loob ng code ay ibinibigay ng isang template:

 <%= expression %>

Tandaan na hindi kailangan ang semicolon dito.

Halimbawa ng JSP servlet na may maraming expression:

<p>root of 10 equals <%= Math.sqrt(10) %></p>
<h5><%= item[10] %></h5>
<p>current time: <%= new java.util.Date() %></p>

Ang code na ito ay mako-convert sa Java code na ito:

out.write("<р>");
out.write("The root of 10 is ");
out.print( Math.sqrt(10) );
out.write("</p>");
out.write("<h5>");
out.print( item[10] );
out.write("</h5>");
out.write("<p> Current time: ");
out.print( new java.util.Date() );
out.write("</p>");

Mahalaga! Sa iyong Java code at mga expression, maaari mong gamitin ang mga paunang natukoy na variable gaya nghiling,tugon,session,palabasat iba pa.