स्क्रिप्टलेट <%

JSP फाईलमध्ये काय समाविष्ट केले जाऊ शकते?

प्रथम, जावा कोड. जर तुम्हाला तुमच्या JSP मध्ये Java कोड घालायचा असेल, तर सामान्य स्वरूप टेम्पलेटद्वारे दिले जाते:

 <%
	Java code
 %>

तुम्ही हा कोड अनेक भागांमध्ये खंडित करू शकता:

 <%
  Beginning of Java Code
 %>
 HTML-code
<%
  End of Java Code
 %>

उदाहरण:


  <html> 
  <body> 
	<%
  	double num = Math.random();
  	if (num > 0.95) {
   %>
     <h2> You are lucky, user!</h2><p>(<%= num %>)</p>
 	<%
  	  } else {
   %> 
     <h2> Today is not your day, user!</h2><p>(<%= num %>)</p>
 	<%
  	  }
 	%>
 </body> 
  </html> 

अभिव्यक्ती <%=

तुम्ही JSP फाइलमध्ये कोणतीही गणना केलेली अभिव्यक्ती देखील घालू शकता. त्याच वेळी, JSP पार्सर स्वतः याची खात्री करेल की त्याची केवळ गणनाच केली जात नाही, तर आवश्यक तेथे नियुक्त देखील केली जाईल. कोडमधील अभिव्यक्ती टेम्पलेटद्वारे दिली आहे:

 <%= expression %>

येथे अर्धविरामाची गरज नाही हे लक्षात घ्या.

एकाधिक अभिव्यक्तीसह JSP सर्वलेट उदाहरण:

<p>root of 10 equals <%= Math.sqrt(10) %></p>
<h5><%= item[10] %></h5>
<p>current time: <%= new java.util.Date() %></p>

हा कोड या Java कोडमध्ये रूपांतरित केला जाईल:

out.write("<p>");
out.write("The root of 10 is ");
out.print( Math.sqrt(10) );
out.write("</p>");
out.write("<h5>");
out.print( item[10] );
out.write("</h5>");
out.write("<p> Current time: ");
out.print( new java.util.Date() );
out.write("</p>");

महत्वाचे! तुमच्या Java कोड आणि अभिव्यक्तींमध्ये, तुम्ही पूर्वनिर्धारित चल वापरू शकता जसे कीविनंती,प्रतिसाद,सत्र,बाहेरआणि असेच.