Scriptlets <%

Hva kan settes inn i en JSP-fil?

Først Java-kode. Hvis du vil sette inn Java-kode i JSP-en din, er det generelle formatet gitt av malen:

 <%
	Java code
 %>

Du kan dele denne koden i flere deler:

 <%
  Beginning of Java Code
 %>
 HTML-code
<%
  End of Java Code
 %>

Eksempel:


  <html> 
  <body> 
	<%
  	double num = Math.random();
  	if (num > 0.95) {
   %>
     <h2> You are lucky, user!</h2><p>(<%= num %>)</p>
 	<%
  	  } else {
   %> 
     <h2> Today is not your day, user!</h2><p>(<%= num %>)</p>
 	<%
  	  }
 	%>
 </body> 
  </html> 

Uttrykk <%=

Du kan også sette inn et hvilket som helst beregnet uttrykk i JSP-filen. Samtidig vil JSP-parseren selv sørge for at den ikke bare beregnes, men også tildeles der det er nødvendig. Uttrykket inne i koden er gitt av en mal:

 <%= expression %>

Merk at semikolon ikke er nødvendig her.

Eksempel på JSP-servlet med flere uttrykk:

<p>root of 10 equals <%= Math.sqrt(10) %></p>
<h5><%= item[10] %></h5>
<p>current time: <%= new java.util.Date() %></p>

Denne koden vil bli konvertert til denne Java-koden:

out.write("<p>");
out.write("The root of 10 is ");
out.print( Math.sqrt(10) );
out.write("</p>");
out.write("<h5>");
out.print( item[10] );
out.write("</h5>");
out.write("<p> Current time: ");
out.print( new java.util.Date() );
out.write("</p>");

Viktig! I Java-koden og uttrykkene dine kan du bruke forhåndsdefinerte variabler som f.eksbe om,respons,økt,uteog så videre.