Skript <%

Vad kan infogas i en JSP-fil?

Först Java-kod. Om du vill infoga Java-kod i din JSP så ges det allmänna formatet av mallen:

 <%
	Java code
 %>

Du kan dela upp den här koden i flera delar:

 <%
  Beginning of Java Code
 %>
 HTML-code
<%
  End of Java Code
 %>

Exempel:


  <html> 
  <body> 
	<%
  	double num = Math.random();
  	if (num > 0.95) {
   %>
     <h2> You are lucky, user!</h2><p>(<%= num %>)</p>
 	<%
  	  } else {
   %> 
     <h2> Today is not your day, user!</h2><p>(<%= num %>)</p>
 	<%
  	  }
 	%>
 </body> 
  </html> 

Uttryck <%=

Du kan också infoga vilket beräknat uttryck som helst i JSP-filen. Samtidigt kommer JSP-parsern själv att se till att den inte bara beräknas utan även tilldelas vid behov. Uttrycket inuti koden ges av en mall:

 <%= expression %>

Observera att semikolon inte behövs här.

JSP-servletexempel med flera uttryck:

<p>root of 10 equals <%= Math.sqrt(10) %></p>
<h5><%= item[10] %></h5>
<p>current time: <%= new java.util.Date() %></p>

Denna kod kommer att konverteras till denna Java-kod:

out.write("<p>");
out.write("The root of 10 is ");
out.print( Math.sqrt(10) );
out.write("</p>");
out.write("<h5>");
out.print( item[10] );
out.write("</h5>");
out.write("<p> Current time: ");
out.print( new java.util.Date() );
out.write("</p>");

Viktig! I din Java-kod och dina uttryck kan du använda fördefinierade variabler som t.exbegäran,svar,session,utoch så vidare.