தொகுதி 2: ஜாவா கோர்

ஜாவா கோர் ஜே.ஆர்.யு

"ஜாவா கோர்" தொகுதியானது ஜாவாவில் குறைந்தபட்ச பயிற்சி பெற்ற மற்றும் OOP இன் அடிப்படைகளை ஆழமாகப் படிக்கத் தயாராக இருக்கும் மாணவர்களுக்கானது, ஸ்ட்ரீம்கள், வரிசைப்படுத்தல், இடைமுகங்கள், உள் மற்றும் உள்ளமை வகுப்புகள் ஆகியவற்றைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு ஏன் பிரதிபலிப்பு API , ஜாவாவில் சிறுகுறிப்புகள் தேவை என்பதை நீங்கள் அறிந்துகொள்வீர்கள், மேலும் சாக்கெட்டுகளைப் பயன்படுத்தி எளிய அரட்டையை எழுதுவீர்கள் . "கடின நிலை" அதிகரித்து வருகிறது, ஆனால் அது பரவாயில்லை: வழக்கமான சிக்கலைத் தீர்க்கும் பயிற்சி, இந்த தொகுதியை வெற்றிகரமாக முடிக்கவும், மேம்பட்ட தலைப்புகளைப் படிக்கவும் மேலும் சிக்கலான திட்டங்களைச் செயல்படுத்தவும் உங்களைத் தயார்படுத்த உதவும்.

கருத்துக்கள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை
  • பழையவை
ஒரு கருத்தைத் தெரிவிக்க நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும்
இந்தப் பக்கத்தில் இதுவரை எந்தக் கருத்தும் வழங்கப்படவில்லை