பிரீமியம் சந்தாவில் ஒன்றை ஆர்டர் செய்து CodeGym-இல் கற்றலுக்கான முழு அணுகலையும் பெற்றிடுங்கள்.
 • பிரீமியம்
  29
  $ மாதத்திற்கு
  For independent completion of the online course without sticking to a schedule. You get:
 • சிறந்த
  தேர்வு
  Premium Mentor
  105
  $ மாதத்திற்கு
  For training in CodeGym University. You get:
  • all the features of the Premium subscription
  • weekly online group sessions with mentors
  • support in a private chat
  • completion and verification of final projects
  • certificate upon course completion
 • Premium Mentor Pro
  200
  $ மாதத்திற்கு
  For training in CodeGym University with additional mentoring. You get:
  • all the features of the Premium Mentor subscription (studying Java programming in groups)
  • individual mentor consultations: 5 hours per month

பல்வேறு சந்தாக்கள் பற்றிய தகவலைப் பூர்த்தி செய்திடுங்கள்

பிரீமியம்பிரீமியம் வழிகாட்டிPremium Mentor Pro
அனைத்து CodeGym க்வெஸ்ட்களுக்கான அணுகல்
CodeGym ஜாவா நிரலாக்கப் பாடதிட்டத்தில் 4 க்வெஸ்ட்கள் உள்ளன: Java தொடரியல், Java உள்ளகம், மற்றும் Java பல்புரியாக்கம்.
தொடர்ந்து கற்றல்
எந்த சாதனத்திலும் பணிகள் மற்றும் பாடங்களை நீங்கள் தொடர்வதற்கு, கோரஸில் உங்கள் முன்னேற்றத்தை நாங்கள் சேமித்துவைப்போம்.
ஊக்கமூட்டும் பாடங்கள்
அனுபவமிக்க நிரலாக்குனரின் மூலம் எங்கள் ஊக்கமூட்டும் பாடங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இவை மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும்.
உடனடிப் பணிச் சரிபார்ப்பு
80% செய்முறைப் பணிகளைச் சரிபார்ப்பதற்கு ஒரு விநாடிக்கும் குறைவான நேரமே எடுக்கும். ஒரே கிளிக்கில் இதைச் செய்துவிடலாம்.
திட்டச் சரிபார்ப்பு பற்றிய விரிவான தகவல்
உங்கள் பணிகளைச் சரிபார்க்கும்போது, பணியின் தேவைகள் பற்றிய முழுமையான பட்டியலையும், அவை ஒவ்வொன்றின் நிலையையும் நீங்கள் பாரப்பீர்கள். அதாவது, உங்கள் நிரலின் மூலம் எந்தெந்த தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன, எவையெல்லாம் பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை என்பது காட்டப்படும்.
பணிகளில் உதவி
உதவி பகுதியில், உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கேள்விகளைக் கேட்கலாம் மற்றும் கற்றலில் எதிர்கொள்கின்ற சவால்கள் குறித்து கலந்துரையாடலாம்.
போனஸ் பணிகள்
நீங்கள் சலிப்படையாமல் இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். இதனால், ஐந்தாவது நிலை தொடங்கி ஒவ்வொரு நிலையிலும் பல போனஸ் பணிகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.
சிறு செயற்திட்டங்கள்
சிறு செயற்திட்டப்பணியில், ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட 15-20 வழக்கமான செய்முறைப் பணிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.
செருகுநிரல்
IDE என்பது நிரல்களை எழுதுவதற்கான ஒரு பிரத்யேக நிரல் மற்றும் IntelliJ IDEA என்பது ஜாவா நிரல்களை எழுதுவதற்கான மிகவும் வசதியான மற்றும் பிரபலமான IDE ஆகும்.
பணிப் பரிந்துரைகள்
CodeGym மாணவர்களின் தீர்வுகளை எங்கள் நிரலாக்குனர்கள் வழக்கமான முறையில் பகுப்பாய்வு செய்து, பொதுவாகச் செய்யப்படும் பிழைகளைக் கண்டறிவர்.
பாணி சரிபார்ப்பு (Style check)
நல்ல நிரலாக்குனர்கள் சரியான மற்றும் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய நிரல் குறிமுறையை எழுதுவதோடு மட்டுமல்லாது, குறிமுறையை எழுதுவதற்கான தேவைகள் மற்றும் தரநிலைகளைக் குறிப்பிடுகின்ற குறிமுறைப் பாணியின் வழிகாட்டியையும் பின்பற்றுவர்.
மீண்டும் சரிபார்
பணிகளை முடித்த பின்னர், மூன்று நாட்கள் வரை அவற்றின் நிலை "முடிந்தது" என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கும். மூன்று நாட்களுக்குப் பின்பே அவற்றின் நிலை "மூடப்பட்டது" என்று குறிக்கப்படும்.
Group training with a mentor
Twice a week, there are two-hour online sessions with a mentor — an experienced developer who explains new theory and helps with your solutions.
Support in a private chat
For each group of students, a chat is created where mentors and the course curator answer your questions about studying Java daily.
Completion and verification of final projects
Training on the course with a mentor is divided into modules. At the end of each module, students carry out large projects under the supervision of mentors.
Certificate of course completion
After completing all course modules, you will receive a certificate confirming your qualification in Java development.
Employment assistance
The CodeGym Career Center will help you competently compose a resume and prepare well for the first interviews as a Java developer.
Individual consultations with a mentor
Monthly — 5 hours of personal consultations with an experienced mentor who will answer any questions about training and future career.

அனைத்து CodeGym க்வெஸ்ட்களுக்கான அணுகல் 

CodeGym ஜாவா நிரலாக்கப் பாடதிட்டத்தில் 4 க்வெஸ்ட்கள் உள்ளன: Java தொடரியல், Java உள்ளகம், மற்றும் Java பல்புரியாக்கம்.

இந்த க்வெஸ்ட்களில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட சிறு பாடங்களும், ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட செய்முறைப் பயிற்சிகளும் உள்ளன. ஜிம்மில் எடை தூக்குதலைப் போன்று, செய்முறைப் பயிற்சிகளுக்கான கடினத்தன்மை படிப்படியாக அதிகரித்துக் கொண்டே செல்லும்: தினமும் எடையில் செய்யப்படும் சிறு அதிகரிப்பு, பயனுள்ள முடிவுகளைப் பெற்றுத் தரும். பாடதிட்டத்தின் முடிவில், நீங்கள் 500-1000 மணிநேர நிரலாக்க அனுபவத்தைப் பெற்றிருப்பீர்கள்.

ஜாவா பற்றிய அத்தியாவசியமான தலைப்புகளை இந்தப் பாடதிட்டம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திடும், அவையாவன: ஜாவா தொடரியல் (Syntax), தரநிலையான வகைகள், அணிவரிசைகள், பட்டியல்கள், தொகுப்புகள், ஜெனரிக்ஸ், எக்ஸெப்ஷன்ஸ் மற்றும் த்ரெட்களுடன் எவ்வாறு பணிபுரிவது, கோப்புகள், நெட்வொர்க் மற்றும் இணையம். மேலும் நீங்கள் OOP, சீரியலைசேஷன், ரிகர்ஷன், அன்னொட்டேஷன் மற்றும் மிகவும் பொதுவான டிசைன் பேட்டர்ன்கள் மற்றும் இன்னும் பலவற்றை அறிந்து கொள்வீர்கள்.

விரிவான கற்றல் திட்டத்திற்கு   பார்க்கவும்.

தொடர்ந்து கற்றல் 

கோர்ஸில் உங்கள் முன்னேற்றத்தை நாங்கள் சேமிப்பதால், எந்த சமயத்திலும் கோர்ஸுக்குத் திரும்பி, விட்டுச் சென்ற இடத்தில் இருந்து பாடங்களை கற்கலாம். ஒரு பெரிய பணியைத் தீரக்கையில் உங்களுக்கு இடைவெளி தேவைப்பட்டால், கவலை வேண்டாம். நீங்கள் விரும்பும் எந்த நேரத்திலும் தீர்வை முடிக்கலாம். நீங்கள் வெளியேறும் முன், உங்கள் குறியீட்டை சரிபார்ப்புக்கு அனுப்புவதை உறுதிபடுத்திக் கொள்ளுங்கள். இதை செய்வது குறிமுறையை எங்கள் சேவையகத்தில் ஏற்றும், இதனால் எந்த சாதனத்திலும் உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைந்து குறிமுறையை விட்ட இடத்தில் இருந்து நீங்கள் தொடரலாம்.

ஊக்கமூட்டும் பாடங்கள் 

நிரலாக்குனராக ஆக விரும்பும் நபர்களின் முக்கியப் பிரச்சினை என்னவென்றால், கற்பதற்கான போதிய ஊக்கமின்றி இருப்பதும், IT தொழிற்துறை பற்றிய போதிய அறிதல் இல்லாமல் இருப்பதுமே ஆகும்.

அனுபவமிக்க நிரலாக்குனரின் மூலம் எங்களின் ஊக்கமூட்டும் பாடங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இவை மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும். அவை உங்களுக்கு கற்றல் பாதையை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், உதவிகரமானவையாகவும் இருக்கும். தேவைப்பட்டால், உங்கள் தலையில் பலமாகக் குட்டவும் செய்திடும். அதிகக் குட்டலைப் பெறும்போது, நீங்கள் வேகமாக அதிக தூரத்திற்கும் பறந்து செல்வீர்கள் :)

உடனடிப் பணிச் சரிபார்ப்பு 

புதிய வளங்களைக் கற்றுக் கொள்வதற்கான சிறந்தவழி, பயிற்சியுடன் அவற்றை முயன்று பார்த்தல். ஆனால், உங்கள் நிரல் சரியாகச் செயல்படுகிறதா என்று நீங்கள் எவ்வாறு அறிவீர்கள்? யாரேனும் உங்கள் செய்முறைப் பணிகளைச் சரிபார்க்க வேண்டும்!

CodeGym மிகவும் பிரபலமாக இருப்பதற்கான காரணங்களுள் ஒன்று, அதன் உடனடியான தானியங்குச் சரிபார்ப்பு. பெரும்பாலான பணிகளை ஒரு விநாடிக்கும் குறைவான நேரத்தில் சரிபார்த்துவிட முடியும். சுட்டி கொண்டு ஒருமுறை கிளிக் செய்தாலே போதும். உங்கள் நிரல் சரியாக எழுதப்பட்டிருந்தால், உடனடியாக அதை அறிந்துகொள்வீர்கள்.

திட்டச் சரிபார்ப்பு பற்றிய விரிவான தகவல் 

உறுதியாக, உடனடிப் பணிச் சரிபார்ப்பு தவிர இன்னும் பலவற்றை CodeGym வழங்குகிறதா? ஆம், சரிதான்.

செய்முறைப் பணிகளின் நிபந்தனைகளை மட்டும் அல்லாது, 5-10 உருப்படிகளை உள்ளடக்கிய பணியின் தேவைகளின் பட்டியலையும் CodeGym உங்களுக்கு வழங்கிடும். அதுமட்டுமல்லாது, உங்கள் பணி பற்றிய விரிவான சோதனைத் தகவலை இந்தச் சரிபார்ப்புச் செயல்முறை உங்களுக்கு வழங்கிடும். இதனால் உங்கள் நிரலுக்கான என்னென்ன தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டன, எவை பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்துகொள்ள முடியும்.

சோதனையில் உங்கள் நிரல் எதனால் தேர்ச்சியடையவில்லை என்பது குறித்து அனுமானித்துக் கொண்டே இருக்காமல், தீர்வைக் கண்டறிவதில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த முடியும். உங்கள் நிரலின் குறிப்பிட்ட பகுதி செயல்படவில்லை என்பதை அறிவதை விட, நிரலின் செயல்படுகின்ற பகுதி ஒழுங்காகச் செயல்படுகிறதா என்பதை உறுதி செய்வதும் முக்கியமானது.

புதிய வளங்களைக் கற்றுக் கொள்வதற்கான சிறந்தவழி, பயிற்சியுடன் அவற்றை முயன்று பார்த்தல். ஆனால், உங்கள் நிரல் சரியாகச் செயல்படுகிறதா என்று நீங்கள் எவ்வாறு அறிவீர்கள்? யாரேனும் உங்கள் செய்முறைப் பணிகளைச் சரிபார்க்க வேண்டும்!

CodeGym மிகவும் பிரபலமாக இருப்பதற்கான காரணங்களுள் ஒன்று, அதன் உடனடியான தானியங்குச் சரிபார்ப்பு. பெரும்பாலான பணிகளை ஒரு விநாடிக்கும் குறைவான நேரத்தில் சரிபார்த்துவிட முடியும். சுட்டி கொண்டு ஒருமுறை கிளிக் செய்தாலே போதும். உங்கள் நிரல் சரியாக எழுதப்பட்டிருந்தால், உடனடியாக அதை அறிந்துகொள்வீர்கள்.

பணிகளில் உதவி 

எங்களிடம் குறிப்பாக பணி தீர்வுகளைப் பற்றி விவாதிப்பதற்கென உதவிப் பிரிவு உருவாக்கியுள்ளோம். இங்கே நீங்கள் உங்கள் (வேலை செய்யாத) தீர்வை இடுகையிடலாம் மற்றும் உதவி அல்லது ஆலோசனையைக் கேட்டு பெறலாம். மற்றவர்களின் நிரல்களில் உள்ள தவறுகளைக் கண்டறிந்து அவர்களுக்கு நீங்கள் உதவலாம்.

போனஸ் பணிகள் 
5வது நிலையில் இருந்து இவை கிடைக்கப்பெறுகிறது

உங்கள் பாடப்பயிற்சி எளிதாக உள்ளதா? செய்முறைப் பணிகளை விளையாட்டுத்தனமாக முடித்துவிடுகிறீர்களா? நீங்கள் சலிப்படையாமல் இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். இதனால், ஐந்தாவது நிலை தொடங்கி ஒவ்வொரு நிலையிலும் பல போனஸ் பணிகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தச் செய்முறைப் பணிகள் ஒரு நட்சத்திரக் குறியுடன் குறிக்கப்பட்டிருக்கும்.

வழக்கமான பணிகளை விட இவை மிகவும் சிக்கலானவையாக இருக்கும். இவற்றை எளிதாகத் தீர்த்துவிட முடியாது. இந்தப் பணிகள் பெரும்பாலும் கோட்பாட்டின் பின்னணியிலுள்ள அல்காரிதம்கள், பேட்டர்ன்கள் அல்லது CodeGym பாடதிட்டத்தில் பகுதியளவில் மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் குறித்து இருக்கும். இவற்றை முடிப்பதற்கு கூடுதல் கற்றல் தேவைப்படலாம் அல்லது தேடல் என்ஜின்களில் தேடலைச் செய்ய வேண்டியிருக்கலாம்.

ஆனால், எப்படி முடிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்குத் தெரியாத இந்தப் பணிகள்தான், உங்களை ஒரு வலுவான நிரலாக்குனராக ஆக்கிடும். சவால்களுக்கு அஞ்சாதவராகவும், பிழைகளைச் சரிசெய்வதில் விடாமுயற்சி கொண்டவராகவும் நீங்கள் இருந்தால், இந்தப் பணிகளைத் தீர்க்க முயலுங்கள்.

சிறு செயற்திட்டங்கள் 
20வது நிலையில் இருந்து இவை கிடைக்கப்பெறுகிறது.

சுவாரஸ்யமான மற்றும் உதவிகரமான பணிகளைச் சிறப்பாக வேறு என்ன உள்ளது? "சிறு செயற்திட்டங்கள்" மட்டுமே சிறு செயற்திட்டப்பணியில், ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட 15-20 வழக்கமான செய்முறைப் பணிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால், ஒவ்வொரு பணிக்கும் நீங்கள் அடிப்படையில் இருந்து நிரல் எழுதத் தேவையில்லை. நீங்கள் முன்பே எழுதிய நிரலுடன் மேலும் சில வரிகளைக் கூடுதலாக எழுத வேண்டியிருக்கும்.

20வது நிலையில் இருந்து சிறு செயற்திட்டங்கள் கிடைக்கப்பெறுகிறது. இவை உங்கள் திறன்களைக் கணிசமான அளவில் மேம்படுத்த உதவிடும்: நீங்கள் டெட்ரிஸ், ஸ்நேக், ரெஸ்டாரன்ட் ஆர்டரிங் அமைப்பின் ஒப்புருவாக்கம் மற்றும் பிற நிரல்களை எழுதுவீர்கள்.

செருகுநிரல் 

நிரலாக்குனராக ஆவதற்கு, நீங்கள் நிறைய நிரல்களை எழுதவேண்டும். ஆனால், நிபுணத்துவ நிரலாக்குனர்கள் தங்களின் நோட்பேட் அல்லது வேர்டில் நிரல் எழுதுகின்றனர் என்று நினைக்கிறீர்களா? நிச்சயமாக இல்லை. நிபுணர்கள் இதற்கென்று நீண்டகாலமாக IDE (Integrated Development Environment) போன்ற நிபுணத்துவக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

IDE என்பது நிரல்களை எழுதுவதற்கான ஒரு பிரத்யேக நிரல் மற்றும் IntelliJ IDEA என்பது ஜாவா நிரல்களை எழுதுவதற்கான மிகவும் வசதியான மற்றும் பிரபலமான IDE ஆகும்.

தொழில்முறை மேம்பாட்டு சூழலில் நிரல்களை எழுதுவதற்கு உங்களுக்கு கற்பிப்போம்: IntelliJ IDEA. மேலும் வாழ்க்கையை உங்களுக்கு மேலும் வசதியாக மாற்ற, நாங்கள் ஒரு சிறப்பு IntelliJ IDEA செருகுநிரலை எழுதினோம். இரண்டு மவுஸ் கிளிக்குகளில் பணிகளைப் பெற இதைப் பயன்படுத்தி, பணிகளைச் சமர்ப்பிக்கவும்!

பணிப் பரிந்துரைகள் 

பணித் தேவைகளை மேம்படுத்திக் கொள்ளச் சாத்தியமுள்ளதா மற்றும் பணிகளை இன்னும் அறிவுப்பூர்வமாக ஆக்க முடியுமா? ஆம், நிச்சயமாக. CodeGymமில் இதை நாங்கள் மீண்டும் செய்துள்ளோம்.

CodeGym மாணவர்களின் தீர்வுகளை எங்கள் நிரலாக்குனர்கள் வழக்கமான முறையில் பகுப்பாய்வு செய்து, பொதுவாகச் செய்யப்படும் பிழைகளைக் கண்டறிவர். இதுபோன்ற ஒவ்வொரு பிழைக்கும், உங்கள் குறிமுறையில் கண்டறியும் வகையில் ஒரு பிரத்யேகச் சோதனையை எழுதுவர்.

சரிபாரப்புக்காக ஒரு பணியை நீங்கள் சமர்ப்பிக்கும்போது, இதற்கு முன்பு செய்யப்பட்ட பிழைகளைத் தேடும் வகையில் பெரும் எண்ணிக்கையிலான சோதனைகளை நாங்கள் மேற்கொள்வோம். உங்கள் குறிமுறையில் இந்தப் பிழைகளைக் கண்டறிந்தால், பிழையைச் சிறப்பாக எவ்வாறு சரிசெய்வது என்பது குறித்து அந்தப் பணியின் ஆசிரியர் (ஓர் அனுபவமுள்ள நிரலாக்குனர்) எழுதிய ஒரு பரிந்துரையை நீங்கள் பெறுவீர்கள்.

இது ஓர் ஆசிரியர் உங்கள் அருகில் நின்று கொண்டு
- மிஸ்டர். ஆண்டர்சன், உங்கள் நிரல் #7 தேவையை பூர்த்தி செய்யவில்லை. ArrayList -க்குப் பதிலாக LinkedList ஐப் பயன்படுத்தவும்: என்று சொல்வது போல் உள்ளது.

பாணி சரிபார்ப்பு (Style check) 

நிரல் எழுதுவதுதான் முக்கியமான பணி என்று ஒரு தொடக்கநிலை நிரலாக்குனர் நினைக்கலாம். ஆனால் மற்ற நிரலாக்குனர்களும் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் நிரலை எழுதவேண்டும் என்று அனுபவமிக்க நிரலாக்குனர் அறிவார். எல்லாவற்றிற்கும் மேல், அவர்கள் அதை பலமுறை வாசித்து மாற்றங்களைச் செய்வர் அல்லது "இங்கு விஷயங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகிறது" என்று புரிந்துகொள்வர்.

நல்ல நிரலாக்குனர்கள் சரியான மற்றும் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய நிரல் குறிமுறையை எழுதுவதோடு மட்டுமல்லாது, குறிமுறையை எழுதுவதற்கான தேவைகள் மற்றும் தரநிலைகளைக் குறிப்பிடுகின்ற குறிமுறைப் பாணியின் வழிகாட்டியையும் பின்பற்றுவர். எனவேதான், தரநிலைகளை உங்கள் நிரல் குறிமுறை பின்பற்றுகிறதா என்பதைச் சரிபார்க்கின்ற "குறிமுறைப் பாணிப் பகுப்பாய்வியை" CodeGym கொண்டுள்ளது. இது உங்கள் நிரல் குறிமுறையின் மீதான கருத்துக்களின் பட்டியலைக் கொடுக்கும்.

தெளிவான குறிமுறையை எழுத வேண்டியது மிகவும் முக்கியம். அதற்குத்தான் ஒரு பழைய நகைச்சுவை ஒன்று உள்ளது,
- நீங்கள் எங்கு வாழ்கிறீர்கள் என்பதை அறிந்த ஒரு வன்முறையான மனநோயாளியுடன் இருப்பது போல் குறிமுறையை எழுதுங்கள்.

மீண்டும் சரிபார் 

ஒரு பணியை முடிப்பது நல்ல பலனை அளிக்கும். அதுவும் முதல் முயற்சியிலேயே அதை முடிப்பது இன்னும் சிறந்தது. ஆனால், சில சமயங்களில் அதுமட்டும் போதாது. நிரலாக்குனரின் ஓய்வில்லா மூளை, பரிசோதிக்க விரும்பிடும், மாறுபட்ட தீர்வுகளை முயன்றிடும் மற்றும் எதனால் இந்த வழியில் நிரலை எழுதவேண்டும், எதனால் இவ்வாறு எழுதக்கூடாது என்பதைப் புரிந்துகொள்ளும்.

எனவேதான், நீங்கள் ஏற்கனவே முடித்த பணிகளைச் சரிபார்ப்பதற்கான ஒரு வழிமுறையை நாங்கள் சேர்த்துள்ளோம். பணிகளை முடித்த பின்னர், மூன்று நாட்கள் வரை அவற்றின் நிலை "முடிந்தது" என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கும். மூன்று நாட்களுக்குப் பின்பே அவற்றின் நிலை "மூடப்பட்டது" என்று குறிக்கப்படும்.

"முடிந்தது" என்ற நிலையில் பணிகள் இருக்கும் வரை, நீங்கள் விரும்பும்போதெல்லாம் அதைச் சரிபார்ப்புக்காகச் சமர்ப்பிக்க முடியும். சரிபார்ப்பியானது ஒவ்வொரு முறையும் விரிவான சோதனைகளைச் செய்து, அனைத்து தேவைகளையும் பரிந்துரைகளையும் காட்டிடும்.

Group training with a mentor 

The "Java Developer in 12 Months" course includes "live" lessons with experienced teachers, Java developers. The lectures take place online, twice a week for 2 hours each. During the lessons, teachers study new theoretical topics with students, discuss the most challenging parts of homework, answer student questions, and give them personal recommendations for effective learning.

Support in a private chat 

Each training group on the course has its private chat in Slack. In it, course mentors and support specialists answer student questions, publish additional tasks for those ahead of the training program, share materials from past video lectures, and all necessary information about upcoming lessons.

Completion and verification of final projects 

In addition to the homework after each lecture (practical tasks with automatic checking), the logical conclusion of each module is the completion of a practical project that will help reinforce skills. And, of course, create something cool!

Certificate of course completion 

We are 100% confident: students who complete all training modules, successfully do all homework, and defend all final projects are ready junior developers. Therefore, upon completing the training, we issue a diploma confirming qualification and assist in creating a resume that will help graduates find a job.

Employment assistance 

Upon completion of the Java course, you will receive intensive preparation for getting your first job in IT with the CodeGym career center. You'll get access to a video course that will teach you which tools and platforms to use to find a job. You will learn how to create a resume and cover letter, fill out profiles on LinkedIn and GitHub, and also understand the main stages of interviews: from the first meeting with a recruiter to an interview with a manager and an offer. You will receive a checklist to prepare for interviews, and will also be able to participate in a live webinar with a CodeGym HR expert and receive recommendations on how to improve your resume.

Individual consultations with a mentor 

The more support from an experienced mentor, the better. 5 hours of additional consultations with a mentor in a "1-on-1" format will help you more effectively structure your personal plan and learning schedule, "push harder" in challenging topics, delve deeper into Java development theory, and receive useful recommendations to improve your code style. Subsequently, you'll be well-prepared for job searching and initial interviews.