இன்று நாம் செயல்பாட்டு நிரலாக்கத்தைத் தொடுவோம். மேலும் குறிப்பாக, அறிவிப்பு மற்றும் கட்டாய நிரலாக்கத்திற்கு இடையிலான வேறுபாட்டைப் பார்ப்போம்.

முதலில், விதிமுறைகளை விரைவாகப் பார்ப்போம். பின்னர் இந்த நிரலாக்க பாணிகளை ஒப்பிட்டு, அவை ஜாவாவில் எப்படித் தோன்றுகின்றன மற்றும் மொழி அவற்றின் மகிழ்ச்சியான சகவாழ்வை ஆதரிக்கிறதா என்பதைப் பார்ப்போம்.

செயல்பாட்டு நிரலாக்கம் என்பது ஒரு முன்னுதாரணமாகும், அங்கு செயல்பாடுகள் கணித செயல்பாடுகளாக புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன, செயல்முறை நிரலாக்கத்தைப் போல துணை நிரல்களாக அல்ல . அதாவது, இந்த இரண்டு முன்னுதாரணங்களிலும் "செயல்பாடு" என்ற வார்த்தையை வெவ்வேறு விதமாக விளக்குகிறது. இதை நினைவில் வைத்து அவர்களை குழப்ப வேண்டாம். ஜாவா உங்களை குழப்பமடைய அனுமதிக்காது, ஏனெனில் துணை நிரல்களை "முறைகள்" என்று குறிப்பிடுகின்றனர், அதேசமயம் செயல்பாடுகள் கணித செயல்பாடுகளைக் குறிக்கின்றன (மேலும்: லாம்ப்டா செயல்பாடுகள் அல்லது முறை குறிப்பு).

நடைமுறையில், செயல்முறை நிரலாக்கத்தில், செயல்பாடுகள் உள்ளீட்டு மாறிகள் மீது மட்டுமல்ல, வெளிப்புற காரணிகளிலும் (செயல்பாட்டிற்கு வெளியே உள்ள மற்ற மாறிகள் அல்லது அமைப்பின் நிலை போன்றவை) சார்ந்துள்ளது. அதாவது, அதே செயல்பாட்டை அதே வாதங்களுடன் அழைப்பது வெவ்வேறு சூழலில் வெவ்வேறு முடிவுகளை உருவாக்கக்கூடும். செயல்பாட்டு நிரலாக்கத்தில், ஒரு செயல்பாடு அதே வாதங்களுடன் அழைக்கப்படும் போது, ​​அது எப்போதும் அதே முடிவை உருவாக்குகிறது, ஏனெனில் செயல்பாடுகள் உள்ளீட்டு தரவை மட்டுமே சார்ந்துள்ளது.

செயல்பாட்டு நிரலாக்கத்தின் நன்மைகள்

 • மேம்படுத்தப்பட்ட குறியீடு நம்பகத்தன்மை
 • வசதியான அலகு சோதனை
 • தொகுப்பின் போது குறியீடு மேம்படுத்தலுக்கான வாய்ப்புகள்
 • ஒற்றுமைக்கான வாய்ப்புகள்

செயல்பாட்டு நிரலாக்கத்தின் தீமைகள்

செயல்பாட்டு நிரலாக்கத்தின் தீமைகள் இதே அம்சங்களிலிருந்து உருவாகின்றன:

 • பணி அறிக்கைகள் எதுவும் இல்லை. அதற்கு பதிலாக, புதிய மதிப்புகள் புதிய மாறிகளில் சேமிக்கப்படுகின்றன, இது நினைவகத்தை தொடர்ந்து ஒதுக்கி தானாகவே வெளியிட வேண்டிய அவசியத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. இதன் விளைவாக, மிகவும் திறமையான குப்பை சேகரிப்பு என்பது செயல்பாட்டு நிரல்களை செயல்படுத்தும் எந்தவொரு அமைப்பிலும் இன்றியமையாத பகுதியாகும்.

 • கண்டிப்பற்ற மதிப்பீடு என்பது செயல்பாட்டு அழைப்புகளின் வரிசை கணிக்க முடியாதது, இது செயல்பாடுகளின் வரிசை முக்கியமானதாக இருக்கும்போது I/O சிக்கல்களை உருவாக்குகிறது.

இது செயல்பாட்டு நிரலாக்கத்தின் விரைவான மதிப்பாய்வை முடிக்கிறது. இப்போது நிரலாக்க பாணிகளுக்கு செல்லலாம்.

கட்டாய நிரலாக்கமானது பின்வரும் அம்சங்களால் வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு நிரலாக்க முன்னுதாரணமாகும்:

 • நிரலின் மூலக் குறியீடு அறிவுறுத்தல்களைக் கொண்டுள்ளது (அறிக்கைகள்).

 • வழிமுறைகளை தொடர்ச்சியாக பின்பற்ற வேண்டும்.

 • முந்தைய வழிமுறைகளை இயக்குவதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட தரவை நினைவகத்திலிருந்து அடுத்தடுத்த வழிமுறைகள் மூலம் படிக்கலாம்.

 • ஒரு அறிவுறுத்தலை செயல்படுத்துவதன் மூலம் பெறப்பட்ட தரவு நினைவகத்தில் எழுதப்படலாம்.

கட்டாய மொழிகளின் முக்கிய அம்சங்கள் இங்கே:

 • பூலியன் மாறிகளின் பயன்பாடு.
 • பணி ஆபரேட்டரின் பயன்பாடு.
 • கூட்டு வெளிப்பாடுகளின் பயன்பாடு.
 • சப்ரூடின்களின் பயன்பாடு.

ஒரு கட்டாய நிரல் என்பது இயற்கை மொழிகளில் கட்டாய மனநிலையில் வெளிப்படுத்தப்படும் கட்டளைகளைப் போன்றது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், கட்டாய நிரல் என்பது கட்டளைகளின் வரிசையாகும்.

கட்டாய நிரலாக்க மொழிகளில் C மற்றும் C++ ஆகியவை அடங்கும்.

அறிவிப்பு நிரலாக்கம் என்பது ஒரு நிரலாக்க முன்னுதாரணமாகும், இதில் ஒரு சிக்கலுக்கான தீர்வு குறிப்பிடப்படுகிறது. அதாவது, இறுதி முடிவு விவரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதை அடைவதற்கான வழி அல்ல. HTML என்பது அறிவிப்பு மொழிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இந்த மொழியில் குறிச்சொற்களை எழுதும் போது, ​​பக்கத்தில் கூறுகள் எவ்வாறு வரையப்படும் என்பதைப் பற்றி நாம் சிந்திக்க மாட்டோம். பக்கம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் விவரிக்கிறோம்.

மற்றொரு அறிவிப்பு நிரலாக்க மொழி SQL ஆகும்.

நிஜ வாழ்க்கை உதாரணத்தைக் கருத்தில் கொண்டு நிரலாக்கத்தின் இரண்டு பாணிகளை ஒப்பிடுவோம் : ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு எப்படி செல்வது என்பதை ஒரு நபருக்கு எவ்வாறு விளக்குவது?

இந்த சூழ்நிலையை கற்பனை செய்து பாருங்கள்: ஒரு மனிதன் தெருவில் எங்களிடம் வந்து, "நான் எப்படி அருங்காட்சியகத்திற்கு செல்வது?"

ஒரு கட்டாய அணுகுமுறையுடன், கால்நடையாக அங்கு செல்வது எப்படி என்பதற்கான வழிமுறையை நாங்கள் அவருக்கு வழங்குவோம்:

 • இங்கேயே திரும்பு
 • ஒரு நேர் கோட்டில் 2 தொகுதிகள் நடக்கவும்
 • வலது பக்கம் திரும்பு

ஒரு அறிவிப்பு அணுகுமுறையுடன், நாங்கள் வெறுமனே முகவரியைக் கொடுப்போம், பின்னர் நபர் தானே சரியான இடத்திற்குச் செல்வார்.

ஜாவா தற்போது பல முன்னுதாரண நிரலாக்க மொழியாகும் . பல முன்னுதாரணம் என்பது மொழி பல முன்னுதாரணங்களை ஆதரிக்கிறது.

அதன் நீண்ட பரிணாம வளர்ச்சியின் போது, ​​மொழி அதன் பொருள் சார்ந்த மாதிரியை விரிவுபடுத்தியுள்ளது, இதனால் அதன் பயனர்கள் வெவ்வேறு கருவிகளைக் கொண்டுள்ளனர் மற்றும் அவர்களின் குறிப்பிட்ட பணிக்கு சிறந்த ஒன்றைத் தேர்வு செய்யலாம்.

இதன் விளைவாக, ஜாவா தற்போது கட்டாய அணுகுமுறை (முறை அழைப்புகளுக்கான குறியீடு எழுதுவது போன்றவை) மற்றும் அறிவிப்பு அணுகுமுறை (இயக்க நேரத்தில் கிடைக்கும் சிறுகுறிப்புகள் போன்றவை) இரண்டையும் ஆதரிக்கிறது.

சுருக்கமாகக் கூறுவோம்:

 • பல்வேறு நிரலாக்க முன்னுதாரணங்கள் உள்ளன.

 • அறிவிப்பு மற்றும் கட்டாய அணுகுமுறைகள் உள்ளன.

 • பணிக்கு மிகவும் பொருத்தமான ஒன்றை நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

 • ஜாவா என்பது இரு அணுகுமுறைகளையும் ஆதரிக்கும் பல முன்னுதாரண மொழியாகும்.