"அது நான் தான்-மீண்டும். மீண்டும், உங்களுக்காக ஒரு சிறிய ஆச்சரியம் இருக்கிறது."

" ஜாவாவைப் பயன்படுத்தி மின்னஞ்சல் அனுப்புவது எப்படி என்பதை இன்று நான் உங்களுக்குக் கற்பிக்கப் போகிறேன் . "

"நற்செய்தியுடன் தொடங்குவோம்: மின்னஞ்சலுடன் பணிபுரிவதற்கான சொந்த நூலகம் ஜாவாவில் உள்ளது. "

"மோசமான செய்தி என்னவென்றால், இந்த நூலகம் Java EE இன் பகுதியாகும் , Java SE அல்ல ."

" Java EE என்பது JavaSE இன் நீட்டிக்கப்பட்ட பதிப்பாகும் , இதில் niftier பயன்பாடுகளுக்குத் தேவையான வகுப்புகள் அடங்கும். எடுத்துக்காட்டாக, மின்னஞ்சலுடன் பணிபுரிவதற்கான பயன்பாடு."

"புரியுது, அப்புறம் என்ன செய்யலாம்?"

"சரி, இந்த லைப்ரரியை பதிவிறக்கம் செய்ய நான் பரிந்துரைக்கிறேன், அவ்வளவுதான்."

"IntelliJ ஐடியாவை புத்திசாலித்தனமாகப் பயன்படுத்தவும்."

"ஒரு வகுப்பை உருவாக்கி javax.mail.* மற்றும் javax.mail.internet.* நூலகங்களை இறக்குமதி பிரிவில் சேர்க்கவும்.

"பின்னர் Alt+Enter ஐ அழுத்தி , உங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் IDEA செய்யட்டும்:

"காணாமல் போன நூலகங்களைப் பதிவிறக்குவதற்கான சலுகை எப்படி இருக்கிறது:"

மின்னஞ்சல் அனுப்பு - 1

"பதிவிறக்க சாளரம் எப்படி இருக்கும் என்பது இங்கே:"

மின்னஞ்சல் அனுப்பு - 2

"அல்லது நீங்கள் அதை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் "

"பதிவிறக்கப்பட்டது. அடுத்து என்ன?"

"நீங்கள் திட்ட அமைப்புகளுக்கு (திறந்த தொகுதி அமைப்புகள்) நூலகங்கள் பகுதிக்குச் சென்று பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட காப்பகத்திலிருந்து JAR கோப்புகளைச் சேர்க்க வேண்டும்."

மின்னஞ்சல் அனுப்பு - 3

"முடிந்தது."

"பின்வரும் வரிகள் இனி சிவப்பு நிறமாக இல்லையா?"

import javax.mail.internet.MimeMessage;
import javax.mail.internet.*;

"ஆமாம்."

"அருமை, பிறகு தொடரலாம்."

"மின்னஞ்சல் அனுப்ப மூன்று படிகள் உள்ளன."

1) மின்னஞ்சலை அனுப்பப் பயன்படும் அஞ்சல் சேவையகத்துடன் இணைப்பை ஏற்படுத்தவும்

2) மின்னஞ்சலை உருவாக்கவும், தேவைப்பட்டால், இணைப்புகளைச் சேர்க்கவும்

3) மின்னஞ்சலை அனுப்பவும்.

"ஆரம்பத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்."

"ஜாவாவில் மின்னஞ்சலை அனுப்ப, முதலில் அஞ்சல் சேவையகத்துடன் இணைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும்."

"நீங்கள் ஏற்கனவே சர்வரில் மின்னஞ்சல் கணக்கு வைத்திருந்தால் சிறந்தது. ஸ்பேம் பற்றி கவலைப்படுவதால், நவீன அஞ்சல் சேவையகங்கள் அநாமதேய பயனர்களிடமிருந்து செய்திகளை அனுப்ப விரும்பவில்லை. "

"javax.mail.Session.getDefaultInstance முறைக்கு ஒரே அழைப்பின் மூலம் சேவையகத்துடன் இணைக்க முடியும்:"

அஞ்சல் சேவையகத்துடன் இணைப்பை உருவாக்கவும்
Properties props = new Properties();

// Here we need to load data into the props object

Session session = Session.getDefaultInstance(props);

"ஆனால் நீங்கள் இந்த முறைக்கு அஞ்சல் சேவையக அமைப்புகளை அனுப்ப வேண்டும்."

"உதாரணமாக, நீங்கள் Mail.properties கோப்பை உருவாக்கலாம் மற்றும் விரும்பிய அமைப்புகளுடன் அதை நிரப்பலாம், எடுத்துக்காட்டாக, இது போன்றது:"

அஞ்சல்.பண்புகள்
mail.transport.protocol=smtp
mail.host=smtp.gmail.com
mail.smtp.auth=true
mail.user=arnold@gmail.com
mail.password=strong

"மிக முக்கியமான விஷயம் நெறிமுறை மற்றும் ஹோஸ்டைக் குறிப்பிடுவது, ஆனால் அஞ்சல் சேவையகம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்து உங்களுக்கு கூடுதல் அமைப்புகள் தேவைப்படலாம்."

"இந்தத் தரவை உங்கள் ஜாவா குறியீட்டில் உள்ள பண்புகள் பொருளில் சேர்க்கலாம்."

"உதாரணத்திற்கு:"

அஞ்சல் சேவையகத்துடன் இணைப்பை உருவாக்கவும்"
Properties props = new Properties();
props.put("mail.transport.protocol", "smtps");
props.put("mail.smtps.host", “smtp.gmail.com”);
props.put("mail.smtps.auth", "true");
props.put("mail.smtp.sendpartial", "true");

Session session = Session.getDefaultInstance(props);

"அருமை, எங்களுக்கு ஒரு அமர்வு உள்ளது. இப்போது மின்னஞ்சலை உருவாக்குவோம்."

"முதல் பார்வையில் தோன்றுவதை விட இதைச் செய்வது எளிது. எடுத்துக்காட்டாக:"

ஒரு அஞ்சல் செய்தியை உருவாக்கவும்
// Create a message
MimeMessage message = new MimeMessage(session);

// Set the message subject
message.setSubject("Test email!");

// Add the message text
message.setText("Asta la vista, baby!");

// Specify the recipient
message.addRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress("stalone@gmail.com"));

// Specify the delivery date
message.setSentDate(new Date());

"எந்த மின்னஞ்சல் முகவரியையும் பெறுநராகக் குறிப்பிட முடியுமா?"

"ஆம். மேலும் என்ன, அனுப்புநராக நீங்கள் எந்த மின்னஞ்சல் முகவரியையும் குறிப்பிடலாம்."

"கூல்! நான் அதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறேன்."

"இப்போது நாம் இந்த செய்தியை அனுப்ப வேண்டும்."

"முதலில், நாங்கள் சர்வரில் உள்நுழைகிறோம், பின்னர் நாங்கள் எங்கள் செய்தியை அனுப்புகிறோம். இரண்டு வரி குறியீடுகள்:"

செய்தி அனுப்பு
// Username and password for a Gmail account
String userLogin = “arnold@gmail.com;
String userPassword = “strong”;

// Sign in on the server:
Transport transport = session.getTransport();
transport.connect("smtp.gmail.com", 465, userLogin, userPassword);

// Send a message:
transport.sendMessage(message, message.getRecipients(Message.RecipientType.TO));

"எவ்வளவு சுவாரஸ்யமானது! நான் அதை முயற்சி செய்ய வேண்டும்."

"இணைப்புகளுடன் ஒரு செய்தியை எப்படி அனுப்புவது என்று நீங்கள் யோசித்தால், அதைப் பற்றி இங்கே படிக்கலாம் ."

"அஞ்சலை எவ்வாறு பெறுவது என்பதை நீங்கள் அறிய விரும்பினால், தயவுசெய்து இங்கே பார்க்கவும் ."

"ஹோலி மோலி. என்ன பயனுள்ள இணைப்புகள்!"

"ஆமாம், நான் இப்போது எனது சொந்த மின்னஞ்சல் கிளையண்டை உருவாக்கப் போகிறேன். கூல்!"

"நன்றி, எல்லி!"