"ஹலோ, அமிகோ! உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஆபரேட்டர் மற்றும் டைப் காஸ்டிங்கின் நிகழ்வை நீங்கள் சமாளித்துவிட்டீர்களா? எப்போதும் போல், உங்கள் வெற்றியில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்."

"ஆமாம், அது அவ்வளவு கடினமாக இல்லை. அடுத்தது என்ன என்பதை அறிய என்னால் காத்திருக்க முடியாது!"

"அடுத்தது இன்னும் சுவாரஸ்யமானது. தொடர்புடைய இரண்டு பாடங்களைப் படிப்பது உங்களுக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன், குறிப்பாக நான் அவற்றை ஒருமுறை நினைவிலிருந்து எழுதினேன்..."

"எப்போது? மன்னிக்கவும், பேராசிரியர். நான் கேட்கவில்லை."

"ஓ, இப்போதே. உட்கார்ந்து வசதியாக இரு. படித்து மகிழுங்கள்!"

ஆபரேட்டரின் உதாரணம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது

இது எங்கள் முதல் அறிமுகம் அல்ல, ஆனால் இப்போது நீங்கள் OOP இன் பரம்பரை மற்றும் பிற கொள்கைகளைப் பற்றி அதிகம் அறிந்திருக்கிறீர்கள். மாற்று ஆபரேட்டர்கள் எவ்வாறு செயல்படுகிறார்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டிய நேரம் இது . சில நடைமுறை உதாரணங்களைக் கருத்தில் கொண்டு சாத்தியமான பிழைகளை பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள்.

குறிப்பு வகைகளை விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் சுருக்குதல்

முந்தைய பாடத்தில், பழமையான வகைகளை மாற்றுவதை ஆராய்ந்தோம். ஆனால் இப்போது அதே ஆபரேட்டர்களைப் பற்றி பேசுவோம் பழமையான வகைகளுக்கு அல்ல, ஆனால் பொருள்கள் மற்றும் குறிப்பு மாறிகள்.