6.1 மொத்த செயல்பாடுகளின் பட்டியல்

ஆபரேட்டருடன் SQL இல் வரிசைக் குழுவாக்கத்தைப் பயன்படுத்தும்போது , ​​குழுப்படுத்தப்பட்ட தரவில் செயல்படும் அறிக்கையில் செயல்பாடுகளைப் GROUP BYபயன்படுத்தலாம் . SELECTஇத்தகைய செயல்பாடுகள் மொத்த செயல்பாடுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

மிகவும் பிரபலமானவற்றின் பட்டியல் இங்கே:

# செயல்பாடு விளக்கம்
1 COUNT() ஒரு குழுவில் உள்ள மதிப்புகளின் எண்ணிக்கையை வழங்குகிறது
2 SUM() ஒரு குழுவில் உள்ள மதிப்புகளின் கூட்டுத்தொகையை வழங்குகிறது
3 அதிகபட்சம்() குழுவின் அதிகபட்ச மதிப்பை வழங்கும்
4 MIN() குழுவின் குறைந்தபட்ச மதிப்பை வழங்கும்
5 ஏவிஜி() ஒரு குழுவின் சராசரியை வழங்குகிறது
6 BIT_AND() பிட்வைஸ் மற்றும் அனைத்து குழு மதிப்புகளிலும் செயல்படுகிறது
7 BIT_OR() பிட்வைஸ் அல்லது அனைத்து குழு மதிப்புகளிலும் செயல்படுகிறது
8 BIT_XOR() அனைத்து குழு மதிப்புகளிலும் பிட்வைஸ் XOR ஐச் செய்கிறது
9 GROUP_CONCAT() அனைத்து குழு மதிப்புகளையும் ஒரு சரத்தில் இணைக்கிறது
இது மொத்த செயல்பாடுகளின் முழுமையான பட்டியல் அல்ல, ஆனால் மீதமுள்ளவை மிகவும் குறிப்பிட்டவை மற்றும் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் நீங்கள் அவற்றைப் பயன்படுத்துவீர்கள் என்று நான் நினைக்கவில்லை. உங்களுக்கு இன்னும் தேவைப்பட்டால், உங்கள் DBMSக்கான அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்களை நீங்கள் எப்போதும் படிக்கலாம்.

இப்போது நமது மொத்த செயல்பாடுகளுடன் சில எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்ப்போம்.

6.2 பணியாளர் சம்பளத்தை பகுப்பாய்வு செய்தல்

பணியாளர் அட்டவணையில் இருந்து எங்கள் ஊழியர்களைப் பற்றிய சில புள்ளிவிவரங்களைக் கணக்கிடுவோம் .

கேள்வி ஒன்று: எங்களிடம் எத்தனை பணியாளர்கள் உள்ளனர்?

அட்டவணையில் உள்ள அனைத்து பதிவுகளின் எண்ணிக்கையையும் நாம் கண்டுபிடிக்க விரும்பினால், இதற்கு மொத்த செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம் COUNT. கோரிக்கை இப்படி இருக்கும்:

SELECT COUNT(*) FROM employee

மேலும் MySQL ஆனது 6 என்ற எண்ணை பதிலாக வழங்கும் எல்லாம் சரி.

கேள்வி இரண்டு: அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் ஒரு மாதத்திற்கு எவ்வளவு பணம் செலுத்துகிறோம்?

இந்த கேள்விக்கு பதிலளிக்க, நாங்கள் அனைத்து ஊழியர்களின் சம்பளத்தையும் தொகுக்க வேண்டும். இதைச் செய்ய, மொத்த செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துகிறோம்SUM()

கோரிக்கை இப்படி இருக்கும்:

SELECT SUM(salary) FROM employee

இந்த நேரத்தில் நாம் எந்த நெடுவரிசையின் மதிப்புகளை சுருக்கமாகக் குறிப்பிட வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்க. நாங்கள் ஒரு சம்பள நெடுவரிசையை குறிப்பிட்டுள்ளோம் . ஒரு அட்டவணையில் எல்லா புலங்களையும் தொகுக்க முடியாது.

மேலும் MySQL 461000 என்ற எண்ணை விடையாகத் தரும்.எங்களிடம் துறையில் 6 ஊழியர்கள் உள்ளனர், சம்பளம் 461 ஆயிரம். மிக அதிகம்.

இறுதியாக, மூன்றாவது கேள்வி: துறையில் நமது அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச சம்பளம் என்ன? சரி, சராசரி சம்பளத்தை கணக்கிடுவோம். இதைச் செய்ய, நமக்கு செயல்பாடுகள் தேவை MIN, MAXமற்றும் AVG.

இந்த முறை வினவல் சற்று சிக்கலானதாக இருக்கும் மற்றும் இது போல் இருக்கும்:

SELECT MIN(salary), AVG(salary), MAX(salary)
FROM employee

இந்த வினவலின் முடிவு இப்படி இருக்கும்:

MIN(சம்பளம்) ஏவிஜி(சம்பளம்) அதிகபட்சம்(சம்பளம்)
1000 76833.3333 200000

எங்கள் துறையில் குறைந்தபட்ச ஊதியம் $ 1,000 - மிகவும் நல்லது. அதிகபட்ச சம்பளம் 200 ஆயிரம், ஆனால் இது இயக்குனர்.

ஆனால் சராசரி சம்பளம் மிக அதிகமாக உள்ளது, நீங்கள் எப்படியாவது செலவுகளை மேம்படுத்த வேண்டும். வேறொரு பூனையை வாடகைக்கு எடுப்போம், அவ்வளவுதான் :)