"வணக்கம், அமிகோ!"

"ஹலோ, கேப்டன் அணில், சார்!"

"சிப்பாய், உங்களுக்காக நாங்கள் ஒரு ரகசிய பணியை வைத்திருக்கிறோம். நீங்கள் வலைப்பக்கங்களை உருவாக்குவதற்கான ஒரு கருவியை உருவாக்குவீர்கள்."

"அருமை, வலைப்பக்கங்கள். ஆனால் நமக்கு ஏன் சொந்த ஆசிரியர் தேவை?"

"ஏன்' என்று நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள்? சிப்பாய், உத்தரவுகள் விவாதத்துக்கானவை அல்ல. அவை நிறைவேற்றுவதற்கானவை."

"ஆம், ஐயா! வலைப்பக்கங்களை உருவாக்குவதற்கான ஒரு கருவியை எழுதுங்கள்."

"கத்தாதே, சிப்பாய். இது ஒரு மிக ரகசிய பணி என்று அவர்கள் உங்களிடம் கூறவில்லையா."

"தொடங்க முகவர் IntelliJ IDEA ஐத் தொடர்பு கொள்ளவும். அவர் உங்களை வேகப்படுத்துவார்."

"அவர் மேலும் அனைத்து வழிமுறைகளையும் வழங்குவார்."

"நான் தொடரலாமா சார்?"

"தொடரவும்."