நாங்கள் உள்ளடக்கிய தலைப்புகள் தெளிவாக இல்லை என்றால்... அவை இருக்கும் வரை அவற்றை மீண்டும் மீண்டும் செய்யவும் :) ஆனால் இந்த நிலையில் உள்ள பாடங்கள் ஜாவாவில் லூப்களை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது பற்றிய நல்ல புரிதலை உங்களுக்கு வழங்கியிருக்கும் என்று நம்புகிறோம். உண்மையான எண்கள் என்ன என்பதையும், அவற்றுடன் பணிபுரியும் சில நுணுக்கங்களையும் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீர்கள். உங்கள் மூளையில் உள்ள அனைத்து புதிய தகவல்களையும் வரிசைப்படுத்தவும், நிரலாக்கக் கோட்பாடு நடைமுறையில் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ளவும், உங்களுக்காக சில கூடுதல் பொருட்களை நாங்கள் தயார் செய்துள்ளோம்.

ஜாவாவில் லூப்பிற்கு

சோம்பேறி புரோகிராமர்தான் சிறந்த புரோகிராமர் என்கிறார்கள். அதே செயல்பாடுகளை பல முறை செய்வதற்கு பதிலாக, ஸ்மார்ட் புரோகிராமர் அவருக்கு தேவையான வேலைகளை செய்ய ஒரு அல்காரிதம் கொண்டு வருவார். மேலும் அதை மீண்டும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லாத வகையில் நன்றாக செய்யுங்கள். சில சமயங்களில், தேவையான சிறிய எண்ணிக்கையிலான குறியீட்டு வரிகளை எழுத ஃபார் லூப் உதவும். இந்த கட்டுரையில், அதன் செயல்பாட்டுக் கொள்கைகள் மற்றும் பல்வேறு சிக்கல்களைத் தீர்க்க அவற்றைப் பயன்படுத்துவதற்கான எடுத்துக்காட்டுகளுக்கு நாங்கள் டைவ் செய்கிறோம்.

போது அறிக்கை

எங்கள் முதல் நிரல்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக செயல்படுத்தப்படும் அறிவுறுத்தல்களின் வரிசையாகும், ஆனால் நிரலாக்க வேலை பெரும்பாலும் முற்றிலும் மாறுபட்ட அணுகுமுறை தேவைப்படும் சிக்கல்களை உள்ளடக்கியது. லூப் whileபல செயல்களை சுருக்கமான மற்றும் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய கட்டமைப்பில் வைக்கிறது. அதைத்தான் நாம் பேசுவோம்.