"Hi, Amigo!"

"Hello, Captain Squirrels, sir."

"Magaling kang mag-aaral. Magaling, sundalo!"

"Ngayon mayroon kang bagong lihim na misyon: master finances."

"Hooray!!! Alam ko na kung ano ang gagastusin ko!!!"

"Huwag kang mag-relax pa, sundalo! Ang pag-master ng pananalapi ay nangangahulugan ng pagsusulat ng bagong lihim na programa sa ATM.

Malaking gawain: ATM software - 1

"Puntahan ang Secret Agent IntelliJ IDEA. Matatanggap mo ang lahat ng mga tagubilin doon."

"Ito ay gagawin, Kapitan!"