"My turn. OK, makinig ka."

Ang ilang mga siyentipiko ay lumikha ng isang supercomputer. Napakalakas nito na kaya niyang sagutin ang anumang tanong. Kaya, itinatanong nila ang kanilang tanong:
"May Diyos ba?"
Nagsisimulang mag-isip ang computer. Pagkatapos ng ilang buzz at kumikislap na ilaw, sinasabi nito:
"Hindi sapat na impormasyon. Ikonekta ako sa pinakamakapangyarihang mga computer sa planeta."
Ang mga siyentipiko ay nagkakamot ng kanilang mga ulo at nagpasya na katatawanan ito. Muli, nagtanong sila:
"May Diyos ba?"
Higit pang mga buzz at kumikislap na ilaw, at ang computer ay sumasagot:
"Hindi sapat na impormasyon. Ikonekta ako sa lahat ng mga computer sa Earth."
Ito ay medyo mahirap gawin, ngunit ang mga siyentipiko ay pinamamahalaang ikonekta ito sa lahat ng umiiral na mga computer. Muli, tinanong nila ang kanilang tanong. At muli, sinabi ng computer:
"Hindi sapat ang impormasyon. Ikonekta ako sa lahat ng network, lahat ng computing device, atbp."
Ang mga siyentipiko ay gumawa ng paraan upang ibigay ang mga kahilingang ito. Sa wakas, nagtanong sila ng isa pang beses:
"May Diyos ba?"
Ang sagot:
"Nagagawa niya ngayon."