Java LinkedList

LinkedList Java Data Structure

Java програмистът не живее само от ArrayList. Има много други полезни структури от данни. Например свързан списък, известен още като LinkedList. Вече имате формирани първи впечатления от LinkedList, но все още не сте проучor задълбочено Howви са неговите характеристики? Прочетете статията и ще разберете много повече за това How работи тази структура от данни и Howви предимства предлага!

Структури на данни: стек и опашка

Стекът е добре позната структура от данни.

Много е просто. Доста елементи в нашето ежедневие са "имплементирани" като стек.

Каква е разликата между опашка и стек? Опашката се основава не на принципа LIFO, а по-скоро на принципа FIFO („първи влязъл, пръв излязъл“).