Java länkad lista

LinkedList Java-datastruktur

Java-programmeraren lever inte enbart av ArrayList. Det finns många andra användbara datastrukturer. Till exempel en länkad lista, aka LinkedList. Har du redan gjort ett första intryck av LinkedList, men ännu inte noggrant undersökt vad dess funktioner är? Läs artikeln så förstår du mycket mer om hur denna datastruktur fungerar och vilka fördelar den ger!

Datastrukturer: stack och kö

En stack är en välkänd datastruktur.

Det är väldigt enkelt. En hel del saker i vårt dagliga liv "implementeras" som en stack.

Vad är skillnaden mellan en kö och en stack? En kö baseras inte på LIFO-principen, utan snarare på FIFO-principen ("först in, först ut").