Danh sách liên kết Java

LinkedList Cấu trúc dữ liệu Java

Lập trình viên Java không sống bằng ArrayList một mình. Có nhiều cấu trúc dữ liệu hữu ích khác. Ví dụ, một danh sách được liên kết, hay còn gọi là LinkedList. Đã hình thành ấn tượng đầu tiên về LinkedList, nhưng vẫn chưa tìm hiểu kỹ các tính năng của nó là gì? Hãy đọc bài viết và bạn sẽ hiểu hơn rất nhiều về cách thức hoạt động của cấu trúc dữ liệu này và những lợi ích mà nó mang lại!

Cấu trúc dữ liệu: ngăn xếp và hàng đợi

Ngăn xếp là một cấu trúc dữ liệu nổi tiếng.

Nó rất đơn giản. Khá nhiều vật phẩm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta được "triển khai" dưới dạng một ngăn xếp.

Sự khác biệt giữa hàng đợi và ngăn xếp là gì? Một hàng đợi không dựa trên nguyên tắc LIFO, mà dựa trên nguyên tắc FIFO ("vào trước, ra trước").