Java LinkedList

Struktur Data Java LinkedList

Pengaturcara Java tidak hidup dengan ArrayList sahaja. Terdapat banyak lagi struktur data yang berguna. Contohnya, senarai terpaut, aka LinkedList. Sudah membentuk tanggapan pertama LinkedList, tetapi masih belum menyiasat dengan teliti apakah ciri-cirinya? Baca artikel dan anda akan memahami lebih lanjut tentang cara struktur data ini berfungsi dan faedah yang ditawarkannya!

Struktur data: tindanan dan baris gilir

Tindanan ialah struktur data yang terkenal.

Ia sangat mudah. Beberapa perkara dalam kehidupan seharian kita "dilaksanakan" sebagai timbunan.

Apakah perbezaan antara baris gilir dan timbunan? Barisan gilir bukan berdasarkan prinsip LIFO, tetapi lebih kepada prinsip FIFO ("masuk dahulu, keluar dahulu").