Java Linked List

LinkedList Java-datastruktur

Java-programmereren lever ikke av ArrayList alene. Det er mange andre nyttige datastrukturer. For eksempel en koblet liste, også kalt LinkedList. Har du allerede dannet et førsteinntrykk av LinkedList, men har ennå ikke undersøkt grundig hva funksjonene er? Les artikkelen og du vil forstå mye mer om hvordan denne datastrukturen fungerer og hvilke fordeler den gir!

Datastrukturer: stabel og kø

En stack er en velkjent datastruktur.

Det er veldig enkelt. Ganske mange elementer i hverdagen vår er "implementert" som en stabel.

Hva er forskjellen mellom en kø og en stabel? En kø er ikke basert på LIFO-prinsippet, men heller på FIFO-prinsippet ("først inn, først ut").