Połączona lista

Nie tylko ArrayList żyje programistą Java. Istnieje wiele innych przydatnych struktur danych. Na przykład połączona lista, znana również jako LinkedList. Czy masz już pierwsze pojęcie na ten temat, ale jeszcze nie zorientowałeś się zbyt wiele, jakie są funkcje LinkedList? Przeczytaj artykuł, a zrozumiesz znacznie więcej o tym, jak działa ta struktura danych i jakie są korzyści z jej używania!

Stos i kolejka

Stos jest dobrze znaną strukturą danych.

Jest to bardzo proste i całkiem sporo rzeczy z naszego codziennego życia jest „implementowanych” jako stos.

Jaka jest różnica między kolejką a stosem? Kolejka nie jest oparta na LIFO, ale na innej zasadzie – FIFO („pierwsze weszło – pierwsze wyszło”, „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”)