"हाय, अमिगो!"

"हाय, एली!"

"आज मी आणि ऋषी तुम्हाला जेनेरिक्सबद्दल सांगणार आहोत."

"थांबा, मला वाटते की मला जवळजवळ सर्वकाही आधीच माहित आहे."

"जवळजवळ सर्वकाही, परंतु सर्वकाही नाही."

"खरंच? ठीक आहे, मी ऐकायला तयार आहे."

"मग सुरुवात करूया."

"जावामध्ये, जेनेरिक हे असे वर्ग आहेत ज्यात टाइप पॅरामीटर्स आहेत."

"जेनेरिकचा शोध का लागला याबद्दल, कोडमधील टिप्पण्या पहा:"

उदाहरण
ArrayList stringList = new ArrayList();
stringList.add("abc"); // Add a string to the list
stringList.add("abc"); // Add a string to the list
stringList.add( 1 ); // Add a number to the list

for(Object o: stringList)
{
 String s = (String) o; // There will be an exception here when we get to the integer
}

जेनेरिक वापरून समस्या कशी सोडवायची:

उदाहरण
ArrayList<String> stringList = new ArrayList<String>();
stringList.add("abc"); // Add a string to the list
stringList.add("abc"); // Add a string to the list
stringList.add( 1 ); // There will be a compilation error here

for(Object o: stringList)
{
 String s = (String) o;
}

"हा कोड फक्त संकलित होणार नाही, आणि चुकीचा डेटा प्रकार जोडल्यामुळे झालेली त्रुटी संकलनादरम्यान लक्षात येईल."

"हो, मला हे आधीच माहित आहे."

"ठीक आहे, छान. पुनरावृत्ती ही शिकण्याची जननी आहे."

"परंतु जावाचे निर्माते जेनेरिक्स तयार करताना थोडे आळशी होते. पॅरामीटर्ससह पूर्ण प्रकार बनवण्याऐवजी, ते चपखल ऑप्टिमायझेशनमध्ये घसरले. प्रत्यक्षात, त्यांनी जेनेरिकमध्ये टाइप पॅरामीटर्सबद्दल कोणतीही माहिती जोडली नाही. त्याऐवजी, सर्व संकलनादरम्यान जादू होते."

जेनेरिकसह कोड
List<String> strings = new ArrayList<String>();
strings.add("abc");
strings.add("abc");
strings.add( 1); // Compilation error

for(String s: strings)
{
 System.out.println(s);
}
खरोखर काय होते
List strings = new ArrayList();

strings.add((String)"abc");
strings.add((String)"abc");
strings.add((String) 1); // Compilation error

for(String s: strings)
{
 System.out.println(s);
}

"ते चपळ आहे."

"होय, परंतु या दृष्टिकोनाचा एक दुष्परिणाम आहे.  सामान्य वर्गामध्ये प्रकार पॅरामीटर्सबद्दल कोणतीही माहिती संग्रहित केली जात नाही. हा दृष्टिकोन नंतर टाइप इरेजर  म्हणून ओळखला जाऊ लागला ."

"दुसर्‍या शब्दात, जर तुमचा स्वतःचा वर्ग टाइप पॅरामीटर्ससह असेल, तर तुम्ही वर्गात त्यांच्याबद्दलची माहिती वापरू शकत नाही."

जेनेरिकसह कोड
class Zoo<T>
{
 ArrayList<T> pets = new ArrayList<T>();

 public T createAnimal()
 {
 T animal = new T();
 pets.add(animal)
 return animal;
 }
}
खरोखर काय होते
class Zoo
{
 ArrayList pets = new ArrayList();

 public Object createAnimal()
 {
 Object animal = new ???();
 pets.add(animal)
 return animal;
 }
}

"संकलन करताना, सर्व पॅरामीटर प्रकार ऑब्जेक्टने बदलले जातात. आणि क्लासमध्ये कोणत्या प्रकाराला पास केले याबद्दल कोणतीही माहिती नसते."

"हो, मी सहमत आहे, ते सर्वोत्तम नाही."

"हे इतके भितीदायक नाही. या समस्येपासून कसे बाहेर पडायचे ते मी तुम्हाला नंतर सांगेन."

पण अजून आहे. Java तुम्हाला टाइप पॅरामीटर्ससाठी मूळ प्रकार निर्दिष्ट करू देते. यासाठी विस्तारित कीवर्ड वापरला जातो. उदाहरणार्थ:

जेनेरिकसह कोड
class Zoo<T extends Cat>
{
 T cat;

 T getCat()
 {
 return cat;
 }

 void setCat (T cat)
 {
 this.cat = cat;
 }

 String getCatName()
 {
 return this.cat.getName();
 }
}
खरोखर काय होते
class Zoo
{
 Cat cat;

 Cat getCat()
 {
 return cat;
 }

 void setCat(Cat cat)
 {
 this.cat = cat;
 }

 String getCatName()
 {
 return this.cat.getName();
 }
}

"दोन तथ्ये लक्षात ठेवा:"

"प्रथम, तुम्ही पॅरामीटर म्हणून कोणताही प्रकार पास करू शकत नाही - तुम्ही फक्त मांजर किंवा मांजरीचा वारसा मिळालेला वर्ग पास करू शकता."

"दुसरे, प्राणीसंग्रहालयाच्या वर्गात, T प्रकारातील व्हेरिएबल्स आता मांजरीच्या वर्गाच्या पद्धतींना कॉल करू शकतात.  उजवीकडील स्तंभ का स्पष्ट करतो (कारण T असेल तिथे मांजराची जागा घेतली जाईल)"

"होय. जर आपण असे म्हणतो की मांजर किंवा मांजरीचा उपवर्ग टाईप वितर्क म्हणून पास केला जातो, तर आम्हाला खात्री आहे की प्रकार T मध्ये नेहमी मांजर वर्गाच्या पद्धती असतील."

"बरं, हुशार आहे."