"हाय, अमिगो!"

"गुगल कसे करायचे याचे धडे चालू ठेवूया."

"येथे काही व्यायाम आहेत:"

Google वापरून काय शोधायचे
वेब काय आहे
2 वेब सर्व्हर म्हणजे काय
3 सर्व्हलेट म्हणजे काय
4 जेएसपी म्हणजे काय
JSP कसे कार्य करते
6 JSP पेजमधील कोणत्या व्हेरिएबल्ससह Java कोड काम करू शकतो
IDEA मध्ये वेब प्रोजेक्ट कसा सेट करायचा
8 माझे स्वतःचे सर्व्हलेट कसे लिहायचे
माझे सर्व्हलेट टॉमकॅटवर कसे उपयोजित करावे
10 IDEA मधील सर्व ब्रेकपॉइंट्सची यादी कशी पहावी