"हाय, नीरज. धीरज आणि मी आमच्या विश्रांतीच्या वेळी नेहमी विनोद सांगतो. आमच्यात सामील व्हायचेय?"

"हो, अर्थातच."

पहिल्या आणि पाचव्या वर्षात असलेल्या, गेम्सचे व्यसन असलेले दोन विद्यार्थ्यानी अभ्यास करताना खेळणे शक्य आहे का, अशी पैज लावली. बराच वेळ वाद घातल्यावर, त्यांनी शेवटी डीनना विचारायचे ठरवले. त्यांना नक्कीच माहिती असणार.
"परीक्षेची तयार करत असताना मी दिवसभर संगणकावर गेम्स खेळू शकतो का?" पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्याने विचारले.
"काय वेडेपणा आहे! अभ्यास करताना आपण गेम खेळू शकत नाही!" डीन रागाने म्हणाले.
"मी संगणकावर खेळताना अभ्यास करू शकतो का?" पाचव्या वर्षातल्या विद्यार्थ्याने विचारले.
अर्थातच!" आपण नेहमीच अभ्यास करू शकतो!" त्याचे कौतुक करत डीनने उत्तर दिले.