Kelas Socket dan ServerSocket. Atau "Hello, pelayan? Bolehkah anda mendengar saya?"

Daripada semua konsep dan istilah yang dikaitkan dengan rangkaian, soket adalah satu yang sangat penting. Ia menunjukkan titik di mana sambungan berlaku. Ringkasnya, soket menghubungkan dua program pada rangkaian.

Kelas Socket melaksanakan konsep soket. Pelanggan berkomunikasi dengan pelayan melalui saluran input/output soket. Dalam pelajaran ini , kita akan meneroka bekerja dengan soket dalam amalan.