คลาสซ็อกเก็ตและเซิร์ฟเวอร์ซ็อกเก็ต หรือ "สวัสดี เซิร์ฟเวอร์ คุณได้ยินฉันไหม"

ในบรรดาแนวคิดและข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย ซ็อกเก็ตเป็นแนวคิดที่สำคัญอย่างยิ่ง เป็นการระบุจุดที่เกิดการเชื่อมต่อ เพียงแค่ใส่ซ็อกเก็ตเชื่อมต่อสองโปรแกรมบนเครือข่าย

คลาสSocketใช้แนวคิดของซ็อกเก็ต ไคลเอนต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านช่องทางอินพุต/เอาต์พุตของซ็อกเก็ต ในบทนี้เราจะสำรวจการทำงานกับซ็อกเก็ตในทางปฏิบัติ