Các lớp Socket và ServerSocket. Hoặc "Xin chào, máy chủ? Bạn có nghe thấy tôi nói không?"

Trong tất cả các khái niệm và thuật ngữ liên quan đến mạng, ổ cắm là một thứ cực kỳ quan trọng. Nó chỉ ra điểm mà qua đó một kết nối xảy ra. Nói một cách đơn giản, một ổ cắm kết nối hai chương trình trên mạng.

Lớp Socket triển khai khái niệm socket. Máy khách giao tiếp với máy chủ thông qua các kênh đầu vào/đầu ra của ổ cắm. Trong bài học này , chúng ta sẽ khám phá cách làm việc với socket trong thực tế.