Mga klase ng Socket at ServerSocket. O "Hello, server? Naririnig mo ba ako?"

Sa lahat ng mga konsepto at terminong nauugnay sa networking, ang socket ay isang napakaimportante. Ipinapahiwatig nito ang punto kung saan nangyayari ang isang koneksyon. Sa madaling salita, ang isang socket ay nagkokonekta ng dalawang programa sa isang network.

Ang klase ng Socket ay nagpapatupad ng konsepto ng isang socket. Nakikipag-ugnayan ang kliyente sa server sa pamamagitan ng mga channel ng input/output ng socket. Sa araling ito , tutuklasin natin ang paggawa ng mga socket sa pagsasanay.