Socket och ServerSocket klasser. Eller "Hej, server? Hör du mig?"

Av alla begrepp och termer som är förknippade med nätverk är ett uttag superviktigt. Den indikerar den punkt genom vilken en anslutning sker. Enkelt uttryckt kopplar ett uttag samman två program i ett nätverk.

Socket - klassen implementerar konceptet med en socket. Klienten kommunicerar med servern genom en sockets ingångs-/utgångskanaler. I den här lektionen kommer vi att utforska arbetet med uttag i praktiken.