Satu lagi perkara penting ialah ulasan dalam JSP. Sentiasa dalam proses pembangunan, terdapat keperluan untuk mengulas sesuatu atau meninggalkan ingatan untuk mereka yang berani yang akan menyokong kod kami selepas ia dikeluarkan.

Mengulas sebarang kod di dalam JSP adalah sangat mudah, untuk ini anda perlu menggunakan "kurung" khas:

<%-- a comment --%>

Semua kod di dalam kurungan tersebut akan diabaikan apabila menukar JSP kepada Servlet.

Dengan cara ini, jangan mengelirukan kod ini dengan komen HTML, yang, sebagai peringatan, kelihatan seperti ini:

<!-- HTML comment _ -->

Katakan anda membuat kesilapan dan menggunakan ulasan HTML dalam kod anda:


  <html> 
  <body>  <!--
  <%
    double num = Math.random();
    if (num > 0.95) {
      out.print(num);
    }
  %> -->
  </body> 
</html> 

Inilah hasilnya:

public class HelloServlet extends HttpServlet {
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
  PrintWriter out = resp.getWriter();
  out.print("<html> ");
  out.print("<body> <--");
    double num = Math.random();
    if (num > 0.95) {
       out.print(num);
    }
  out.print("-->");
  out.print("</body>");
  out.print("</html>");
  }
}

Kod HTML akan dikomen keluar, tetapi kod Java di dalam komen tersebut masih akan dilaksanakan.