Bir diğer önemli nokta da JSP'deki yorumlardır. Her zaman geliştirme sürecinde, üretime geçtikten sonra kodumuzu destekleyecek cesur adamlar için bir şeyler yorumlamaya veya hatıra bırakmaya ihtiyaç vardır.

JSP içindeki herhangi bir kodu yorumlamak çok basittir, bunun için özel "parantezler" kullanmanız gerekir:

<%-- a comment --%>

JSP'yi Servlet'e dönüştürürken bu tür köşeli parantezler içindeki tüm kodlar dikkate alınmayacaktır.

Bu arada, bu kodu, bir hatırlatma olarak şuna benzeyen bir HTML yorumuyla karıştırmayın:

<!-- HTML comment _ -->

Diyelim ki kodunuzda hata yaptınız ve bir HTML yorumu kullandınız:


  <html> 
  <body>  <!--
  <%
    double num = Math.random();
    if (num > 0.95) {
      out.print(num);
    }
  %> -->
  </body> 
</html> 

İşte sonuç:

public class HelloServlet extends HttpServlet {
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
  PrintWriter out = resp.getWriter();
  out.print("<html> ");
  out.print("<body> <--");
    double num = Math.random();
    if (num > 0.95) {
       out.print(num);
    }
  out.print("-->");
  out.print("</body>");
  out.print("</html>");
  }
}

HTML kodu yorumlanacak, ancak bu tür yorumların içindeki Java kodu yine de yürütülecek.