Ang isa pang mahalagang punto ay ang mga komento sa JSP. Palaging nasa proseso ng pag-develop, kailangang magkomento ng isang bagay o mag-iwan ng memorya para sa mga matatapang na lalaki na susuporta sa aming code pagkatapos na mapunta ito sa produksyon.

Ang pagkomento sa anumang code sa loob ng JSP ay napakasimple, para dito kailangan mong gumamit ng mga espesyal na "bracket":

<%-- a comment --%>

Ang lahat ng code sa loob ng naturang mga bracket ay hindi papansinin kapag nagko-convert ng JSP sa Servlet.

Sa pamamagitan ng paraan, huwag malito ang code na ito sa isang HTML na komento, na, bilang isang paalala, ay ganito ang hitsura:

<!-- HTML comment _ -->

Sabihin nating nagulo at gumamit ka ng HTML na komento sa iyong code:


  <html> 
  <body>  <!--
  <%
    double num = Math.random();
    if (num > 0.95) {
      out.print(num);
    }
  %> -->
  </body> 
</html> 

Narito ang resulta:

public class HelloServlet extends HttpServlet {
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
  PrintWriter out = resp.getWriter();
  out.print("<html> ");
  out.print("<body> <--");
    double num = Math.random();
    if (num > 0.95) {
       out.print(num);
    }
  out.print("-->");
  out.print("</body>");
  out.print("</html>");
  }
}

Ang HTML code ay ikokomento, ngunit ang Java code sa loob ng naturang mga komento ay isasagawa pa rin.