Et annet viktig poeng er kommentarer i JSP. Alltid i utviklingsprosessen er det behov for å kommentere noe eller legge igjen minne til de modige gutta som vil støtte koden vår etter at den er satt i produksjon.

Å kommentere hvilken som helst kode inne i JSP er veldig enkelt, for dette må du bruke spesielle "braketter":

<%-- a comment --%>

All kode innenfor slike parenteser vil bli ignorert når JSP konverteres til Servlet.

Forresten, ikke forveksle denne koden med en HTML-kommentar, som, som en påminnelse, ser slik ut:

<!-- HTML comment _ -->

La oss si at du rotet til og brukte en HTML-kommentar i koden din:


  <html> 
  <body>  <!--
  <%
    double num = Math.random();
    if (num > 0.95) {
      out.print(num);
    }
  %> -->
  </body> 
</html> 

Her er resultatet:

public class HelloServlet extends HttpServlet {
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
  PrintWriter out = resp.getWriter();
  out.print("<html> ");
  out.print("<body> <--");
    double num = Math.random();
    if (num > 0.95) {
       out.print(num);
    }
  out.print("-->");
  out.print("</body>");
  out.print("</html>");
  }
}

HTML-koden vil bli kommentert ut, men Java-koden i slike kommentarer vil fortsatt bli utført.