En annan viktig punkt är kommentarer i JSP. Alltid i utvecklingsprocessen finns det ett behov av att kommentera något eller lämna minne för de modiga killarna som kommer att stödja vår kod efter att den går i produktion.

Att kommentera vilken kod som helst i JSP:n är väldigt enkelt, för detta måste du använda speciella "parenteser":

<%-- a comment --%>

All kod inom sådana parenteser kommer att ignoreras när JSP konverteras till Servlet.

Förresten, blanda inte ihop den här koden med en HTML-kommentar, som, som en påminnelse, ser ut så här:

<!-- HTML comment _ -->

Låt oss säga att du trasslade till och använde en HTML-kommentar i din kod:


  <html> 
  <body>  <!--
  <%
    double num = Math.random();
    if (num > 0.95) {
      out.print(num);
    }
  %> -->
  </body> 
</html> 

Här är resultatet:

public class HelloServlet extends HttpServlet {
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
  PrintWriter out = resp.getWriter();
  out.print("<html> ");
  out.print("<body> <--");
    double num = Math.random();
    if (num > 0.95) {
       out.print(num);
    }
  out.print("-->");
  out.print("</body>");
  out.print("</html>");
  }
}

HTML-koden kommer att kommenteras bort, men Java-koden i sådana kommentarer kommer fortfarande att köras.