5.1 குறிச்சொல்லின் நடை பண்பு

மேலும் HTML பற்றி இன்னும் சில பயனுள்ள விஷயங்கள். இணையம் பிரபலமடையத் தொடங்கியதும், வலைப்பக்கங்கள் அழகாக அல்லது மிக அழகாக வடிவமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற தேவை அதிகரித்து வந்தது. ஐப் பயன்படுத்தி இந்த சிக்கல் தீர்க்கப்பட்டது style.

இந்தப் பண்புக்கூறின் பொதுவான வடிவம் பின்வரும் வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளது:


    <tag style="name=value;name2=value2;nameN=valueN">
  

அரைப்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்ட பண்புக்கூறு மதிப்பு style, குறிச்சொல்லுக்குப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய அனைத்து "பாணிகளையும்" பட்டியலிடுகிறது.

நீங்கள் ஒரு படத்தை சதுரமாக காட்ட விரும்புகிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம், 100*100மேலும் அதை பாதி வெளிப்படையானதாக மாற்றவும். இதைச் செய்ய, நீங்கள் அதில் சிறப்பு பாணிகளைச் சேர்க்க வேண்டும்:

 • அகலம்=100px;
 • உயரம்=100px;
 • ஒளிபுகாநிலை=0.5;

இந்த படத்துடன் கூடிய HTML குறியீடு இப்படி இருக்கும்:


    <img src="logo.png" style="width=100px;height=100px;opacity=0.5">
  

நூற்றுக்கணக்கான, ஆயிரக்கணக்கான பாணிகள் உள்ளன. உலாவி டெவலப்பர்கள் தொடர்ந்து புதியவற்றைக் கொண்டு வருகிறார்கள். நீங்கள் ஜாவா டெவலப்பராக படிக்கிறீர்கள், வலை வடிவமைப்பாளராக அல்ல :)

5.2 பிரபலமான CSS பாங்குகள்

உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் நிறைய HTML குறியீட்டை எழுதுவது அல்லது அதன் பாணிகளைத் திருத்துவது சாத்தியமில்லை, ஆனால் எதுவும் நடக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் சோதிக்க இரண்டு சிறிய HTML பக்கங்களை எழுதுகிறீர்கள் API. எனவே, அடிப்படை பாணிகளை அறிவது HTMLஉதவியாக இருக்கும்.

பின்தள டெவலப்பர்களுக்கான 10 பொதுவானவை கீழே உள்ளன:

# பெயர் உதாரணமாக விளக்கம்
1 அகலம் அகலம்: 100px உறுப்பு அகலம் பிக்சல்களில்
2 உயரம் உயரம்: 50% உறுப்பு உயரம் சதவீதமாக (பெற்றோரின் அகலத்தில்)
3 காட்சி காட்சி: இல்லை காட்சி உறுப்பு (உறுப்பைக் காட்ட வேண்டாம்)
4 தெரிவுநிலை பார்வை: மறைக்கப்பட்ட உறுப்பு தெரிவுநிலை (உறுப்பு மறைக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் அதற்கு இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது)
5 நிறம் நிறம்: சிவப்பு; உரை நிறம்
6 பின்னணி நிறம் பின்னணி நிறம்: புகை பின்னணி நிறம்
7 எல்லை கரை: 1px திட கருப்பு; பார்டர் (அகலம் 1px, நிறம் கருப்பு, திடமான கோடு)
8 எழுத்துரு எழுத்துரு: verdana 10pt எழுத்துரு: வர்தானா, அளவு 10pt
9 உரை-சீரமைப்பு text-align: மையம்; கிடைமட்டமாக உரை சீரமைப்பு
10 விளிம்பு விளிம்பு:2px உறுப்புக்கு வெளியே திணிப்பு

இந்த குறிச்சொற்களை நீங்கள் நினைவில் கொள்ள தேவையில்லை, எல்லாம் இணையத்தில் உள்ளது. மேலும், ஒவ்வொரு "பாணியும்" அதன் சொந்த செல்லுபடியாகும் மதிப்புகள் மற்றும் மதிப்பை விவரிப்பதற்கான அதன் சொந்த வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளது. குறைந்தபட்சம் borderஅல்லது பாருங்கள் font.