2.1 மாநிலம்

மாநிலம் என்பது ஒரு நடத்தை வடிவமைப்பு முறை. நிரலின் செயல்பாட்டின் போது, ​​​​பொருள் அதன் நிலையைப் பொறுத்து அதன் நடத்தையை மாற்ற வேண்டிய சந்தர்ப்பங்களில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நிலை

முறை 3 தொகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது:

சூழல் என்பது ஒரு வகுப்பாகும், அதன் பொருள்கள் மாநிலத்தைப் பொறுத்து தங்கள் நடத்தையை மாற்ற வேண்டும்.

மாநிலம் என்பது ஒவ்வொரு உறுதியான மாநிலங்களும் செயல்படுத்த வேண்டிய இடைமுகம். இந்த இடைமுகத்தின் மூலம், சூழல் பொருள் மாநிலத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும் முறை அழைப்புகளை வழங்குகிறது. இடைமுகம் யாருடைய நடத்தை மாற்றப்பட வேண்டும் என்பதைப் பற்றிய கருத்துக்கான வழிமுறைகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

இதற்காக, ஒரு நிகழ்வு பயன்படுத்தப்படுகிறது (முறை வெளியீட்டாளர் - சந்தாதாரர்). நிகழ்வுகள் நிகழும்போது நிரலின் செயல்பாட்டின் போது மாநில பொருளை மாற்றுவதற்கு இது அவசியம். சூழலே அவ்வப்போது மாநிலப் பொருளை மாற்றத்திற்கான வாக்கெடுப்பு நடத்தும் சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கலாம்.

ConcreteState1, ConcreteState2 - கான்கிரீட் நிலைகளின் வகுப்புகள். எந்த நிபந்தனைகளின் கீழ் மற்றும் எந்த நிலைகளில் பொருள் தற்போதைய நிலையில் இருந்து கடந்து செல்ல முடியும் என்ற தகவலைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, ConcreteState1 இலிருந்து, ஒரு பொருள் ConcreteState2 மற்றும் ConcreteState3 க்கும், ConcreteState2 இலிருந்து ConcreteState1 க்கும் செல்லலாம். அவற்றில் ஒன்றின் பொருள் உருவாக்கப்படும்போது சூழலைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

உதாரணமாக, ஒரு பாத்திரம் ஓட, நீந்த மற்றும் பறக்கக்கூடிய ஒரு விளையாட்டை நீங்கள் எழுதுகிறீர்கள். உங்கள் பாத்திரம் தண்ணீரில் விழுந்தால், தண்ணீரில் அவரது நடத்தையை கட்டுப்படுத்துவது நியாயமானது: இப்போது அவரால் சுட முடியாது, ஆனால் அவருக்கு இன்னும் சில செயல்கள் உள்ளன: முன்னோக்கி, வலது, இடது, முதலியன நீந்தவும்.

உங்கள் குணாதிசயத்தின் நிலையை ஒரு மாநிலப் பொருளால் விவரிக்க முடியும், அது அழைக்கப்படும் மற்றும் ஏதாவது செய்யும் முறைகளைக் கொண்டுள்ளது. உங்கள் பாத்திரம் தண்ணீரில் இறங்கிய பிறகு, அதற்குள் இருக்கும் மற்றொரு மாநிலப் பொருளின் குறிப்பை மாற்றுகிறீர்கள் - அது அதன் நிலையை மாற்றுகிறது.

2.2 மூலோபாயம்

உத்தி என்பது ஒரு குடும்ப அல்காரிதம்களை வரையறுத்து, ஒவ்வொன்றையும் இணைத்து, அவற்றை ஒன்றுக்கொன்று மாற்றக்கூடியதாக மாற்றுவதற்கான ஒரு நடத்தை வடிவமைப்பு வடிவமாகும். பொருத்தமான வகுப்பை வரையறுப்பதன் மூலம் ஒரு அல்காரிதத்தைத் தேர்வுசெய்ய இது உங்களை அனுமதிக்கிறது.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அல்காரிதத்தைப் பயன்படுத்தும் கிளையன்ட் பொருள்களைப் பொருட்படுத்தாமல் அதை மாற்ற வியூக முறை உங்களை அனுமதிக்கிறது.

மூலோபாயம்

சூழலைப் பொறுத்து வெவ்வேறு வணிக விதிகள் அல்லது அல்காரிதம்களைப் பயன்படுத்த வியூக முறை உங்களை அனுமதிக்கிறது. கணினியின் தற்போதைய நிலையை (அல்லது அதன் சூழல்) பொறுத்து ஒரே இடத்தில் வெவ்வேறு அல்காரிதம்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய சந்தர்ப்பங்களில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பலம்:

 • பல்வேறு அல்காரிதம்களை செயல்படுத்துவதை இணைத்தல், வணிக விதிகளில் சாத்தியமான மாற்றங்களிலிருந்து கணினி சுயாதீனமாகிறது;
 • அனைத்து அல்காரிதங்களையும் ஒரு நிலையான வழியில் அழைப்பது;
 • சுவிட்சுகள் மற்றும்/அல்லது நிபந்தனை அறிக்கைகளைப் பயன்படுத்துவதில்லை.

இந்த முறை மாநில முறைக்கு ஓரளவு ஒத்திருக்கிறது, ஆனால் இங்கே முக்கியத்துவம் மாநிலத்திற்கு அல்ல, ஆனால் நடத்தைக்கு. உங்கள் விளையாட்டில் ஒரு பாத்திரம் ஆயுதங்களை மாற்ற முடியும் என்று சொல்லலாம். ஆயுதங்களை மாற்றும் போது, ​​இந்த ஆயுதம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை விவரிக்கும் பொருளின் குறிப்பை நீங்கள் மாற்றலாம்.

2.3 டெம்ப்ளேட் முறை

டெம்ப்ளேட் முறை

சுருக்க வகுப்பு (சுருக்க வகுப்பு) - வழிமுறையின் படிகளை செயல்படுத்த வாரிசுகளில் மாற்றப்படும் சுருக்க செயல்பாடுகளை வரையறுக்கிறது; அல்காரிதத்தின் எலும்புக்கூட்டை வரையறுக்கும் டெம்ப்ளேட் முறையை செயல்படுத்துகிறது. வார்ப்புரு முறையானது சுருக்க வகுப்பில் வரையறுக்கப்பட்ட மாற்றப்பட்ட மற்றும் பிற செயல்பாடுகளை அழைக்கிறது.

கான்கிரீட் வகுப்பு (கான்கிரீட் வகுப்பு) - மாற்றப்பட்ட செயல்பாடுகளை செயல்படுத்த தேவையான வழியில் செயல்படுத்துகிறது. படிமுறையின் மாறாத படிகள் AbstractClass இல் செய்யப்படும் என்று கான்கிரீட் வகுப்பு கருதுகிறது.

தேவைப்படும் போது இந்த முறை அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது:

 • அல்காரிதத்தின் மாறாத பகுதியின் ஒற்றைப் பயன்பாடு, மாறும் பகுதியை வாரிசுகளின் விருப்பப்படி விட்டுவிடும்.
 • நகலெடுப்பதைத் தவிர்க்க பல வகுப்புகளுக்கு பொதுவான குறியீட்டின் உள்ளூர்மயமாக்கல் மற்றும் தனிமைப்படுத்தல்.
 • குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் குறியீட்டை நீட்டிக்க மரபுரிமைகளை அனுமதிக்கவும்.

ஆம், இந்த முறை ஒரு ஜோடியின் பயன்பாட்டை விவரிக்கிறது: ஒரு சுருக்க வகுப்பு மற்றும் அதன் செயல்படுத்தல்.

2.4 பொறுப்பு சங்கிலி

பொறுப்பின் சங்கிலி என்பது ஒரு அமைப்பில் பொறுப்பு நிலைகளை ஒழுங்கமைக்க வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு நடத்தை வடிவமைப்பு வடிவமாகும்.

பொறுப்பு சங்கிலி

வார்ப்புரு பின்வரும் சூழ்நிலைகளில் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது:

 • வளர்ந்த அமைப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை செய்திகளை செயலாக்கக்கூடிய பொருள்களின் குழு உள்ளது;
 • அனைத்து செய்திகளும் குறைந்தது ஒரு கணினி பொருளால் செயலாக்கப்பட வேண்டும்;
 • கணினியில் உள்ள செய்திகள் "அதை நீங்களே செயலாக்குங்கள் அல்லது மற்றொருவருக்கு அனுப்புங்கள்" திட்டத்தின் படி செயலாக்கப்படுகிறது, அதாவது, சில செய்திகள் பெறப்பட்ட மட்டத்தில் செயலாக்கப்படும், மற்றவை மற்றொரு நிலை பொருள்களுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன.

2.5 நினைவுச்சின்னம்

கீப்பர் (மெமெண்டோ) என்பது ஒரு நடத்தை வடிவமைப்பு வடிவமாகும், இது ஒரு பொருளின் உள் நிலையை இணைக்கும் மீறல் இல்லாமல் சரிசெய்யவும் சேமிக்கவும் உங்களை அனுமதிக்கிறது, இதனால் அதை பின்னர் இந்த நிலைக்கு மீட்டெடுக்க முடியும்.

பாதுகாவலர் (நினைவூட்டல்)

கார்டியன் முறை எப்போது பயன்படுத்தப்படுகிறது:

 • அடுத்த மறுசீரமைப்பிற்காக பொருளின் நிலை (அல்லது அதன் ஒரு பகுதி) ஸ்னாப்ஷாட்டைச் சேமிப்பது அவசியம்;
 • ஒரு பொருளின் நிலையைப் பெறுவதற்கான நேரடி இடைமுகம் செயல்படுத்தல் விவரங்களை அம்பலப்படுத்துகிறது மற்றும் பொருள் உறைவை உடைக்கிறது.