"హాయ్, అమిగో. ఇక్కడ పూర్ణాంకాల రకం మార్పిడికి సంబంధించిన కొన్ని పనులు ఉన్నాయి. అవసరమైన చోట తారాగణం ఆపరేటర్‌లను జోడించండి:"