"हाय, अमिगो. येथे पूर्णांक प्रकार रूपांतरण समाविष्ट असलेली काही कार्ये आहेत. आवश्यक तेथे कास्ट ऑपरेटर जोडा:"