"हाय, अमिगो!"

"हाय, ऋषी!"

"बरं, तुझा दिवस कसा गेला?"

"उत्कृष्ट! आज बिलाबोने मला पुनरावृत्तीबद्दल सांगितले आणि एलीने मला कमकुवत आणि सौम्य संदर्भांबद्दल सांगितले."

"तिने तुम्हाला फॅंटम संदर्भांबद्दल सांगितले का?"

"तुम्ही PhantomReference बद्दल बोलत आहात का? तिने त्याचा उल्लेख केला, पण तपशीलवार खुलासा केला नाही."

"छान, मग मला आशा आहे की मी हे अंतर भरले तर तुमची हरकत नाही."

"नक्कीच! ऋषी, मी तुला आनंदाने ऐकेन!"

"छान. मग मी सुरुवात करेन."

"फँटम संदर्भ हे सर्वांत कमकुवत संदर्भ आहेत. एखाद्या वस्तूला फॅंटम संदर्भाशिवाय इतर कोणतेही संदर्भ नसतील तरच त्यांचा प्रभाव पडतो."

प्रेतसंदर्भ - १

"फँटमरेफरन्सचा वापर क्लिष्ट ऑब्जेक्ट हटवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये केला जातो.  जेव्हा एखादी वस्तू Java मशीनच्या बाहेर काहीतरी करते, उदा. ते लो-लेव्हल OS फंक्शन्स कॉल करते किंवा त्याची स्थिती फाईलवर लिहिते किंवा दुसरे काहीतरी खूप महत्वाचे करते तेव्हा हे आवश्यक असू शकते."

"तुम्ही ते कसे वापरू शकता याचे एक उदाहरण येथे आहे:"

फॅंटम संदर्भ तयार करण्याचे उदाहरण
// Special queue for phantom objects
ReferenceQueue<Integer> queue = new ReferenceQueue<Integer>();

// List of phantom references
ArrayList<PhantomReference<Integer>> list = new ArrayList<PhantomReference<Integer>>();

// Create 10 objects and add them to the list using phantom references
for ( int i = 0; i < 10; i++)
{
 Integer x = new Integer(i);
 list.add(new PhantomReference<Integer>(x, queue));
}

"मला पुन्हा शेवटच्या ओळीकडे लक्ष वेधायचे आहे. फँटमरेफरन्सला केवळ ऑब्जेक्ट x पास केला जात नाही - फॅंटम संदर्भांची एक विशेष रांग देखील आहे."

"आम्हाला या रांगेची गरज का आहे?"

"तेच मी आता तुला सांगणार आहे."

"जेव्हा तुम्ही फॅन्टम संदर्भाने धरलेली एखादी वस्तू नष्ट करता, तेव्हा ती नष्ट होते, परंतु ती मेमरीमधून हटविली जात नाही! त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटते?!"

"मग, ते कसे चालेल?"

"येथे बर्‍याच बारकावे आहेत, म्हणून मी सर्वात सोप्यापासून सुरुवात करेन."

"एखाद्या वस्तूचे केवळ फॅन्टम संदर्भ राहिल्यास, त्याचे हेच होईल:"

" पायरी 1. पुढील कचरा संकलनादरम्यान, ऑब्जेक्टवर finalize() पद्धत कॉल केली जाईल. परंतु, जर finalize() पद्धत ओव्हरराइड केली गेली नसेल, तर ही पायरी वगळली जाईल आणि चरण 2 ताबडतोब अंमलात येईल."

" पायरी 2. पुढील कचरा संकलनादरम्यान, ऑब्जेक्टला फँटम ऑब्जेक्ट्सच्या विशेष रांगेत ठेवले जाते. जेव्हा PhantomReference वर clear() पद्धत कॉल केली जाते तेव्हा ती या रांगेतून हटविली जाईल."

"कोण कॉल करतो? वस्तू हटवली होती ना?"

"ठीक आहे, वस्तु आपल्या जगात (जावा जगात) खरोखरच मरण पावली आहे, परंतु ती नाहीशी झाली नाही. ती एक फॅंटम म्हणून राहिली आहे - फॅंटम ऑब्जेक्ट्सची रांग अजूनही त्याचा संदर्भ धारण करते. तीच संदर्भ रांग ज्याचा संदर्भ आपण इतक्या काळजीपूर्वक फॅन्टमरेफरन्स कन्स्ट्रक्टरकडे पाठवले ."

"मग ही संदर्भपंक्ती नंतरच्या जीवनासारखी आहे?"

"फँटम जगासारखे."

"आणि फॅंटम ऑब्जेक्ट फक्त त्याच्या फॅंटम संदर्भावर clear() कॉल करून हटविला जाऊ शकतो."

"मागील उदाहरण कसे सुरू ठेवायचे ते येथे आहे:"

फॅंटम संदर्भ तयार करण्याचे उदाहरण
// Special queue for phantom objects
ReferenceQueue<Integer> queue = new ReferenceQueue<Integer>();

// List of phantom references
ArrayList<PhantomReference<Integer>> list = new ArrayList<PhantomReference<Integer>>();

// Create 10 objects and add them to the list using phantom references
for ( int i = 0; i < 10; i++)
{
 Integer x = new Integer(i);
 list.add(new PhantomReference<Integer>(x, queue));
}

// Call the garbage collector and hope it will listen to us :)
// It should destroy all phantom reachable objects and put them in the queue
// of phantoms
System.gc();

// Get all objects from the queue
Reference<? extends Integer>referenceFromQueue;
while ((referenceFromQueue = queue.poll()) != null)
{
 // Display the object on the screen
 System.out.println(referenceFromQueue.get());

 // Clear the reference
 referenceFromQueue.clear();
}

"मला समजले आहे की येथे काहीतरी घडत आहे. काय घडत आहे ते मला जवळजवळ समजले आहे."

"पण तुम्ही हे व्यवहारात कसे वापरता?"

"हे एक चांगले उदाहरण आहे:"

फॅंटम संदर्भ तयार करण्याचे उदाहरण
// Special queue for phantom objects
ReferenceQueue<Integer> queue = new ReferenceQueue<Integer>();

// List of phantom references
ArrayList<PhantomInteger> list = new ArrayList<PhantomInteger>();

// Create 10 objects and add them to the list using phantom references
for ( int i = 0; i < 10; i++)
{
 Integer x = new Integer(i);
 list.add(new PhantomInteger (x, queue));
}
हा थ्रेड फॅंटम रांगेचे निरीक्षण करेल आणि त्यातून वस्तू काढून टाकेल
Thread referenceThread = new Thread()
{
 public void run()
 {
 while (true)
 {
  try
  {
  // Get the new object from the queue. If there is no object, then we wait!
  PhantomInteger ref = (PhantomInteger)queue.remove();
  // Call the close method on it
  ref.close();
  ref.clear();
  }
  catch (Exception ex)
  {
  // Write errors to a log
  }
 }
 }
};
// Run the thread as a daemon
referenceThread.setDaemon(true);
referenceThread.start();
हा एक वर्ग आहे ज्याला PhantomReference वारसा मिळाला आहे आणि त्याच्याकडे क्लोज() पद्धत आहे
static class PhantomInteger extends PhantomReference<Integer>
{
 PhantomInteger(Integer referent, ReferenceQueue<? super Integer> queue)
 {
 super(referent, queue);
 }

 private void close()
 {
 System.out.println("Bad Integer totally destroyed!");
 }
}

"आम्ही इथे तीन गोष्टी केल्या."

"प्रथम, आम्ही PhantomInteger वर्ग तयार केला, ज्याला PhantomReference < Integer > वारसा मिळतो."

"दुसरे, या वर्गाची एक विशेष क्लोज () पद्धत आहे. या पद्धतीला म्हणण्याची गरज या सगळ्यामुळेच सुरू झाली.

"तिसरे, आम्ही एक विशेष थ्रेड घोषित केला आहे: referenceThread . फॅंटम रांगेत दुसरा ऑब्जेक्ट दिसेपर्यंत तो लूपमध्ये थांबतो. असे होताच, थ्रेड फॅंटम रांगेतून ऑब्जेक्ट काढून टाकतो आणि त्याची क्लोज () पद्धत कॉल करतो. आणि नंतर स्पष्ट() पद्धत. आणि तेच आहे. फॅंटम एका चांगल्या जगाकडे जाऊ शकतो. तो यापुढे आम्हाला आमच्यात त्रास देणार नाही."

"खूप मनोरंजक, परंतु हे सर्व घडले."

"आम्ही प्रत्यक्षात मृत वस्तूंच्या रांगेचा मागोवा घेत आहोत आणि नंतर आम्ही त्या प्रत्येकासाठी एक विशेष पद्धत कॉल करू शकतो."

"परंतु लक्षात ठेवा, तुम्ही ऑब्जेक्टवरच मेथड कॉल करू शकत नाही.  तुम्हाला त्याचा संदर्भ मिळू शकत नाही! PhantomReference's get() पद्धत नेहमी null देते. "

"पण आम्हाला PhantomReference वारसा मिळाला आहे!"

"फँटमरेफरन्सच्या उपवर्गातही, get() पद्धत शून्य परत करते."

"म्हणून मी फक्त कन्स्ट्रक्टरमध्ये ऑब्जेक्टचा संदर्भ जतन करतो"

"अहो. पण असा संदर्भ स्ट्राँगरेफरन्स असेल, आणि ऑब्जेक्ट कधीही फॅन्टम रांगेत संपणार नाही!"

"डांग. ठीक आहे, सोडून द्या. जर अशक्य असेल तर ते अशक्य आहे."

"ठीक आहे, छान. मला आशा आहे की आजच्या धड्यातून तुम्ही काहीतरी मौल्यवान शिकलात."

"हो, खूप नवीन सामग्री होती. आणि मला वाटले की मला आधीच सर्वकाही माहित आहे. धड्यासाठी धन्यवाद, ऋषी."

"तुमचे स्वागत आहे. बस, आराम करा. पण विसरू नका - आज संध्याकाळी आम्हाला आणखी एक धडा आहे."