Multithreading: metoder i trådklassen

I denne leksjonen vil vi fortsette å snakke om multithreading. Vi skal utforske Thread- klassen og hvordan flere av metodene fungerer.

Tidligere, når vi studerte klassemetoder, skrev vi vanligvis bare noe sånt som: "metodenavn" -> "hva metoden gjør". Vi kan ikke gjøre det for metoder i trådklassen :) De har mer kompleks logikk som er nesten umulig å finne ut uten flere eksempler.

Utvalg av artikler: Bedre sammen: Java og Thread-klassen