Multithreading: metoder i klassen Thread

I den här lektionen kommer vi att fortsätta att prata om multithreading. Vi kommer att utforska klassen Thread och hur flera av dess metoder fungerar.

Tidigare, när vi studerade klassmetoder, skrev vi oftast bara något i stil med: "metodnamn" -> "vad metoden gör". Vi kan inte göra det för metoder av klassen Thread :) De har mer komplex logik som är nästan omöjlig att lista ut utan flera exempel.

Urval av artiklar: Bättre tillsammans: Java och trådklassen