Multithreading: mga pamamaraan ng klase ng Thread

Sa araling ito , patuloy nating pag-uusapan ang tungkol sa multithreading. I-explore natin ang klase ng Thread at kung paano gumagana ang ilan sa mga pamamaraan nito.

Dati, kapag pinag-aralan natin ang mga pamamaraan ng klase, kadalasan ay sumusulat lang tayo ng: "pangalan ng pamamaraan" -> "kung ano ang ginagawa ng pamamaraan". Hindi namin magagawa iyon para sa mga pamamaraan ng klase ng Thread :) Mayroon silang mas kumplikadong lohika na imposibleng malaman nang walang ilang mga halimbawa.

Pagpili ng mga artikulo: Mas mahusay na magkasama: Java at ang klase ng Thread