Çoklu kullanım: Thread sınıfının yöntemleri

Bu derste multithreading hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Thread sınıfını ve birkaç yönteminin nasıl çalıştığını keşfedeceğiz .

Önceden, sınıf yöntemlerini incelerken, genellikle "yöntem adı" -> "yöntem ne yapar" gibi bir şey yazardık. Bunu Thread sınıfının yöntemleri için yapamayız :) Birkaç örnek olmadan anlamak neredeyse imkansız olan daha karmaşık mantıkları var.

Makale seçimi: Birlikte daha iyi: Java ve Thread sınıfı