มัลติเธรด: เมธอดของคลาสเธรด

ในบทเรียนนี้เราจะพูดถึงการทำงานแบบมัลติเธรดต่อไป เราจะสำรวจ คลาส เธรดและวิธีการทำงานของมันหลายวิธี

ก่อนหน้านี้ เมื่อเราศึกษาวิธีการเรียน เรามักจะเขียนประมาณว่า: "ชื่อวิธีการ" -> "วิธีการใช้ทำอะไร" เราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้สำหรับเมธอดของคลาสเธรด :) พวกมันมีตรรกะที่ซับซ้อนกว่าซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะคิดออกหากไม่มีตัวอย่างมากมาย

การเลือกบทความ: ดีกว่าด้วยกัน: Java และคลาสเธรด