Wielowątkowość: co robią metody klasy Thread

W tym wykładzie nadal będziemy mówić o wielowątkowości. Przyjrzyjmy się klasie Thread i temu, jak działa kilka jej metod.

Wcześniej, kiedy studiowaliśmy metody klasowe, najczęściej pisaliśmy to tak: „nazwa metody” -> „co robi”. To nie działa w ten sposób z metodami Thread :) Ich logika jest bardziej skomplikowana i nie da się tego rozgryźć bez kilku przykładów.

Seria artykułów: Nie można zepsuć Javy za pomocą wątków